קריאות עבור ניהול מתנדבים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
ד.פתוחnormalfeature11 שנים 10 שבועות
מציאת מלוווה לרכז מתנדביםפתוחnormalמשימה11 שנים 10 שבועות
דף "דרושים מתנדבים"פתוחnormalfeature11 שנים 5 שבועות
מפגש עם המנהיגות באשדודפתוחcriticalfeature11 שנים 4 שבועות
גיוס חברי ועד חדשים לעמותהפתוחnormalfeature11 שנים 2 שבועותברוך אורן
מסמכי חפיפהפתוחnormalמשימה11 שנים 2 שבועות
מיקלול אלינהפתוחnormalfeature11 שנים 6 ימים
טיפול במיקלול כפול ודפוקפתוחnormalsupport11 שנים יום אחדברוך אורן
איחוד רשומות במקלפתוחnormalfeature9 שנים 30 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #