קריאות עבור ניהול מתנדבים

Summaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
טיפול בכתובות שגויותפתוחnormalbug11 שנים 18 שבועות
מ.135פתוחnormalfeature11 שנים 35 שבועות
הכשרה לרכז מתנדבים חדשפתוחnormalfeature11 שנים 21 שבועות
פרסום תקנים לשירות לאומי בשפתוחnormalfeature11 שנים 18 שבועות
מפגש עם המנהיגות באשדודפתוחcriticalfeature10 שנים 51 שבועות
צוות גיוס משאביםפתוחnormalfeature11 שנים 13 שבועות
הזנת נתוני מתעניינים נובמבפתוחnormalfeature11 שנים 13 שבועות
ד.פתוחnormalfeature11 שנים 6 שבועות
דף "דרושים מתנדבים"פתוחnormalfeature11 שנים שבוע אחד
גיוס חברי ועד חדשים לעמותהפתוחnormalfeature10 שנים 50 שבועותברוך אורן
מיקלול אלינהפתוחnormalfeature10 שנים 48 שבועות
איחוד רשומות במקלפתוחnormalfeature9 שנים 26 שבועותברוך אורן
מכתב למתנדבים חדשיםפתוחnormalfeature12 שנים 20 שבועות
מכתב "כניסה לתפקיד"פתוחnormalfeature12 שנים 20 שבועות
היחידה להתנדבות עת"אפתוחnormalfeature12 שנים 4 שבועות
קרולינה - מתנדבת חדשהפתוחnormalfeature12 שנים 4 שבועות
אלעזר - מתנדב חדשפתוחnormalfeature12 שנים 4 שבועות
מ. 129פתוחnormalfeature11 שנים 36 שבועות
טיפול במיקלול כפול ודפוקפתוחnormalsupport10 שנים 47 שבועותברוך אורן
נושאים לישבות צוותפתוחnormalמשימה11 שנים 15 שבועות
שלב תוכן #