קריאות עבור ניהול מתנדבים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מסמכי חפיפהפתוחnormalמשימה10 שנים 50 שבועות
מציאת מלוווה לרכז מתנדביםפתוחnormalמשימה11 שנים 6 שבועות
דיווח שעות חודש דצמבר-ינוארפתוחnormalמשימה11 שנים 6 שבועות
מנגנון תזכורותפתוחnormalמשימה11 שנים 7 שבועותברוך אורן
סינכרון נרשמים לקורס העשרהפתוחnormalמשימה11 שנים 13 שבועות
נושאים לישבות צוותפתוחnormalמשימה11 שנים 15 שבועות
אפיון למערכת CRM מתנדביםהטיפול מעוכבnormalמשימה11 שנים 21 שבועותsnuki
דפיות מצעד תל אביבפתוחcriticalמשימה11 שנים 32 שבועות
ענבל - מתנדבת קיימתפתוחnormalמשימה11 שנים 34 שבועותsnuki
צוות ראשי צוותים לפרויקטיםפתוחnormalמשימה12 שנים 19 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #