קריאות עבור גיוס משאבים מקרנות פרטיות

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מפעל הפיס מה הם רוציםפתוחnormalfeature10 שנים 9 שבועות
מעוכב עד 2010-01: עמיתי אברט לצהטיפול מעוכבnormalfeature11 שנים 17 שבועות
ביטוח למילגאיהטיפול מעוכבnormalfeature11 שנים 18 שבועותברוך אורן
עמותת רוח טובהפתיחה מחדשcriticalfeature12 שנים 18 שבועות
חברה טובהפתוחnormalfeature12 שנים 20 שבועות
ספריית קרנותפתוחnormalמשימה12 שנים 36 שבועות
קרן ספיר - מפעל הפיספתוחnormalמשימה12 שנים 37 שבועות
פרס ספיר - מפעל הפייספתוחnormalמשימה12 שנים 37 שבועות
הקרן הישראלית החדשההטיפול מעוכבnormalמשימה12 שנים 37 שבועות
הקרן לפיתוח הנגבפתוחnormalfeature12 שנים 38 שבועות
קרנות מפעל הפיספתוחcriticalfeature12 שנים 38 שבועות
קרן תד אריסון - תחקירפתיחה מחדשcriticalfeature12 שנים 39 שבועות
תחקיר קרנות + חפיפהפתוחcriticalfeature12 שנים 39 שבועותשרון אדרי
שלב תוכן #