קריאות עבור היומן הקהילתי באינטרנט

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
עדכוני סטטוס חודש מאיפתוחnormalfeature11 שנים 8 שבועות
להתקין מודול יומן באתר שישצפתוחnormalfeature13 שנים 23 שבועותברוך אורן
תפוצת יוליפתוחnormalfeature11 שנים 18 שעותברוך אורן
הזנת אירועים היסטוריים מאתפתוחnormalfeature12 שנים 25 שבועותברוך אורן
עמוד לכל ארגון בקהילהפתוחnormalמשימה13 שנים 23 שבועותברוך אורן
מכתב שנה טובה לחברי העמותהפתוחnormalfeature9 שנים 39 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #