הזנת אירועים היסטוריים מאתר האגודה למערכת ציר הזמן

Project:היומן הקהילתי באינטרנט
רכיבCode
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:ברוך אורן
Status:פתוח
תיאור

בתור התחלה, נושא הנטיה המינית בצה"ל http://www.glbt.org.il/contentItems.php?sectionID=670&itemID=801
אחרי זה אפשר להמשיך לכל כיוון אפשרי