חוברת מאמרים

Project:סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2009
רכיבניירות עמדה
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:סגור
תיאור

איידס ואינטרנט
http://www.champnetwork.org/hhswatch/wheres-our-national-campaign-agains...
http://www.6tzvaim.com/system/files/webprevention.doc

אכזבה מרשתות חברתיות ברשת
http://www.isoc.org.il/pr_heb/pr_200806.html

מודעות קהילתית
http://www.gogay.co.il/content/articleColumn.asp?id=7430

בוגרי הקהילה
http://www.gogay.co.il/content/article.asp?id=7174

מצעד בירושלים וקבלת זהות
http://www.6tzvaim.com/system/files/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8+%D7%A2%D7%9...

תוכנית הסמינר -
http://www.6tzvaim.com/system/files/2008-09-01+%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%...

עדכונים

#1 נשלח על ידי ברוך אורן ביום א', 21/09/2008 - 14:52
מצב:פתוח» סגור

הודפס ע"י בנצ' המהמם.
סוגר על טופל.

קובץ מצורףגודל
נייר עמדה של ג'רי.doc27 ק"ב
webprevention.doc87 ק"ב
2008-09-01 תוכנית הסדנאות.pdf19.2 ק"ב