מים לרצים

Project:יום ספורט 2013
רכיביום האירוע
Category:support
עדיפות:critical
אחראי:Unassigned
Status:כפול לקריאה אחרת
תיאור

יש לדאוג לעמדות מים לרצים כל 2 ק"מ
》》》 מתוך מסקנות יום ספורט 2012

עדכונים

#1 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ב', 09/12/2013 - 12:35
מצב:פתוח» כפול לקריאה אחרת