משרד התקשורת 2013

Project:גיוס משאבים ממשלתי
רכיבCode
Category:task
עדיפות:normal
אחראי:ברוך אורן
Status:סגור
תיאור

פורסם קול קורא. יש להוריד את מסמכי התמיכה ולהעלות למרכבה עד 1/1/2014.

עדכונים

#1 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ה', 24/12/2015 - 19:34
באחריות:» ברוך אורן

טופל מזמן

#2 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ה', 24/12/2015 - 19:34
מצב:פתוח» טופל
#3 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ה', 24/12/2015 - 19:34
מצב:טופל» סגור