הכנה לביקורת תוכנה חוקית

Project:ניהול משרד שישה צבעים
רכיבCode
Category:feature
עדיפות:critical
אחראי:ברוך אורן
Status:פתוח
תיאור

יש להכין קלסר מסודר עם כל רשיונות התוכנה שלנו, ורשימה מסודרת של מחשבי העמותה.