שכר ספטמבר

Project:המאהב לדיור הוגן וצדק חברתי
רכיבUser interface
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:ברוך אורן
Status:סגור
תיאור

רפאל - טופל מול חשבונית
בנצ' צריך להכין נוהל קבלת עובדת/עזיבת עובדת כדי שאפשר יהיה לשלוח לזכאי השכר.
יחיאל - בתלוש cid=1516
דורון - בתלוש - קשר דרך אוריאל רז
יאיר - בתלוש cid=1513
בנוסף - העברה מתאימה מרוטשילד לפי אסמכתא בכתב מיואב ונועה. מול זה נוציא קבלת תרומה.

עדכונים

#1 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ג', 04/10/2011 - 12:00

יחיאל מילא טפסים. דורון ויאיר טרם השלימו הטפסים. ברגע שיושלמו, נשלח לביצוע.

#2 נשלח על ידי ברוך אורן ביום א', 11/03/2012 - 09:23
מצב:פתוח» טופל

נסגרה שנת המס, הנושא מאחורינו.

#3 נשלח על ידי ברוך אורן ביום א', 11/03/2012 - 09:43
מצב:טופל» סגור