סיכומי דיונים

  • Login to post a new forum topic.
 נושאתגובותנוצרתשובה אחרונהסמל מיון
2010-02-01 ישיבה פיצ'09 שנים 32 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-02-04 ישיבת פרסום פיצ'09 שנים 32 שבועות ago
by יוני א
n/a
2010-01-15 ישיבה מיוחדת עם הגזבר הגדול בעניין פיצ'09 שנים 31 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-02-23 ישיבת מה המצב19 שנים 29 שבועות ago
by ברוך אורן
9 שנים 28 שבועות ago
by ברוך אורן
2010-03-20 מה המצב - פיצ'39 שנים 25 שבועות ago
by ברוך אורן
9 שנים 25 שבועות ago
by אורשי (לא נבדק)
2010-03-21 ישיבת מה המצב09 שנים 25 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-04-10 ישיבת מה המצב09 שנים 22 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-05-06 מפגש עם מחלקת חינוך עיריית רמלה09 שנים 18 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-05-22 סיכום ישיבת ועד ראשונה ל-201009 שנים 16 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-05-28 ישיבה מנכל ורכז פרויקט: פיצ'09 שנים 15 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-18 ישיבת מנכ"לית ורכז פרויקט פיצ'09 שנים 13 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-26 ישיבת ועדת ביקורת09 שנים 10 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-26 אסיפה כללית שנתית של חברי העמותה09 שנים 10 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-26 ישיבת ועד שניה ל-201009 שנים 10 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-07-07 ישיבת מנכ"ל ורכז פיצ'09 שנים 9 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-07-13 ישיבת מה המצב עם נעמה09 שנים 9 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-08-23 ישיבת מנכל ורכז פיצ09 שנים 3 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-10-11 ישיבת ועד העמותה בגדרה08 שנים 50 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
פרויקט מצ"ה - מחקר צרכי הקהילה - ישיבת התנעה08 שנים 50 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-10-05 ישיבה מנכ"לית ורכזת פרויקט - ברוך ומיכל08 שנים 49 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-01 סיכום ישיבת ועד שביעית לשנת 201008 שנים 45 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-04 שיפוץ אתר העמותה - ישיבת צוות ראשונה08 שנים 45 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
סיכום הסמינר האסטרטגי18 שנים 49 שבועות ago
by slioz
8 שנים 44 שבועות ago
by ברוך אורן
2010-11-08 נוהל "דברים שקשורים לפתיחת קבוצה"08 שנים 44 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-21 סיכום דיון צוות אינטרנט, פגישה שניה08 שנים 42 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שלב תוכן