סיכומי דיונים

  • Login to post a new forum topic.
 נושאתגובותנוצרתשובה אחרונהסמל מיון
2010-02-01 ישיבה פיצ'010 שנים 38 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-02-04 ישיבת פרסום פיצ'010 שנים 38 שבועות ago
by יוני א
n/a
2010-01-15 ישיבה מיוחדת עם הגזבר הגדול בעניין פיצ'010 שנים 37 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-02-23 ישיבת מה המצב110 שנים 35 שבועות ago
by ברוך אורן
10 שנים 34 שבועות ago
by ברוך אורן
2010-03-20 מה המצב - פיצ'310 שנים 32 שבועות ago
by ברוך אורן
10 שנים 32 שבועות ago
by אורשי (לא נבדק)
2010-03-21 ישיבת מה המצב010 שנים 31 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-04-10 ישיבת מה המצב010 שנים 29 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-05-06 מפגש עם מחלקת חינוך עיריית רמלה010 שנים 24 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-05-22 סיכום ישיבת ועד ראשונה ל-2010010 שנים 23 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-05-28 ישיבה מנכל ורכז פרויקט: פיצ'010 שנים 22 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-18 ישיבת מנכ"לית ורכז פרויקט פיצ'010 שנים 19 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-26 ישיבת ועדת ביקורת010 שנים 16 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-26 אסיפה כללית שנתית של חברי העמותה010 שנים 16 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-26 ישיבת ועד שניה ל-2010010 שנים 16 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-07-07 ישיבת מנכ"ל ורכז פיצ'010 שנים 15 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-07-13 ישיבת מה המצב עם נעמה010 שנים 15 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-08-23 ישיבת מנכל ורכז פיצ010 שנים 9 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-10-11 ישיבת ועד העמותה בגדרה010 שנים 4 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
פרויקט מצ"ה - מחקר צרכי הקהילה - ישיבת התנעה010 שנים 4 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-10-05 ישיבה מנכ"לית ורכזת פרויקט - ברוך ומיכל010 שנים 3 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-01 סיכום ישיבת ועד שביעית לשנת 201009 שנים 51 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-04 שיפוץ אתר העמותה - ישיבת צוות ראשונה09 שנים 51 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
סיכום הסמינר האסטרטגי110 שנים 3 שבועות ago
by slioz
9 שנים 50 שבועות ago
by ברוך אורן
2010-11-08 נוהל "דברים שקשורים לפתיחת קבוצה"09 שנים 50 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-21 סיכום דיון צוות אינטרנט, פגישה שניה09 שנים 49 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שלב תוכן