סיכומי דיונים

  • Login to post a new forum topic.
 נושאתגובותסמל מיוןנוצרתשובה אחרונה
2012-05-05 סיכום פגישת הפקה מצעד גאווה בחדרה07 שנים 19 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-04-30 ישיבה מנכל - רכזת יומן קהילתי07 שנים 20 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-04-12 סיכום ישיבת מנכל, רכזת קבוצות והפיצ'07 שנים 22 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-04-05 מצעד גאווה בחדרה - ישיבה היסטורית, ערב לפני ערב הפסח07 שנים 23 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-04-04 מיני-אסיפת עם בחיפה בנושא אירועי הגאווה07 שנים 23 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-03-22 מצעד גאווה בחדרה - ישיבת הפקה ראשונה07 שנים 25 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2012-03-04 מיכאל וברוך מדברים על נושאים מעניינים ברמת המדיניות 07 שנים 28 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-10-06 סיכום ישיבה ברוך -אוסקר07 שנים 49 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-07-12 ישיבת צוות פיצ'08 שנים 9 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-07-06 ישיבה טלפונית ברוך ומייקי: טיולים, איזור השפלה, מצעד בירושלים ועוד08 שנים 10 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-07-05 המשך דיון קונספט תערוכה - אצל אבי ואבירם08 שנים 10 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-07-05 דיון טלפוני בין 3 חברי ועד לגבי התערוכה08 שנים 10 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-05-15 אסיפה שנתית לסיכום שנת 2010 בעמותה08 שנים 11 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-06-29 ישיבת צוות פיצ'08 שנים 11 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-06-27 ישיבת הכנה לפגישת סגירת קונספט תערוכה08 שנים 11 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-04-12 ישיבת ועדת ביקורת לדיון בדוחות לסיכום 2010 ובמצעד הקהילתי08 שנים 22 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
היומן הקהילתי לשנת 2011-201208 שנים 23 שבועות ago
by aviv
n/a
2011-01-17 סיכום ישיבת ועד שניה ל201108 שנים 34 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-01-11 פגישת מסדרון עם ירון, רכז קהילה בה"פ08 שנים 35 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-12-12 פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת: סיום כהונת שרה ארן ומינוי צ'ארלס ארתור ג'יימס08 שנים 40 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-28 ישיבת מנכ"ל רכז פרויקט - פיצ'08 שנים 41 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-21 סיכום דיון צוות אינטרנט, פגישה שניה08 שנים 42 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-08 נוהל "דברים שקשורים לפתיחת קבוצה"08 שנים 44 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-04 שיפוץ אתר העמותה - ישיבת צוות ראשונה08 שנים 45 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-01 סיכום ישיבת ועד שביעית לשנת 201008 שנים 45 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שלב תוכן