סיכומי דיונים

  • Login to post a new forum topic.
 נושאסמל מיוןתגובותנוצרתשובה אחרונה
ישיבת תכנון מצעדים בפרברים - ישיבה רביעית (חדרה)04 שנים 22 שבועות ago
by אסף שטילמן
n/a
06-08-12 בעלי תפקידים לאירוע יום הספורט04 שנים 46 שבועות ago
by מייקי
n/a
08-08-12 פגישה מייקי ומיכל 04 שנים 45 שבועות ago
by מייקי
n/a
2010-01-15 ישיבה מיוחדת עם הגזבר הגדול בעניין פיצ'07 שנים 19 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-02-01 ישיבה פיצ'07 שנים 20 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-02-04 ישיבת פרסום פיצ'07 שנים 20 שבועות ago
by יוני א
n/a
2010-02-23 ישיבת מה המצב17 שנים 17 שבועות ago
by ברוך אורן
7 שנים 16 שבועות ago
by ברוך אורן
2010-03-20 מה המצב - פיצ'37 שנים 14 שבועות ago
by ברוך אורן
7 שנים 14 שבועות ago
by אורשי (לא נבדק)
2010-03-21 ישיבת מה המצב07 שנים 13 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-04-10 ישיבת מה המצב07 שנים 11 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-05-06 מפגש עם מחלקת חינוך עיריית רמלה07 שנים 6 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-05-22 סיכום ישיבת ועד ראשונה ל-201007 שנים 5 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-05-28 ישיבה מנכל ורכז פרויקט: פיצ'07 שנים 4 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-18 ישיבת מנכ"לית ורכז פרויקט פיצ'07 שנים שבוע אחד ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-26 אסיפה כללית שנתית של חברי העמותה06 שנים 50 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-26 ישיבת ועד שניה ל-201006 שנים 50 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-26 ישיבת ועדת ביקורת06 שנים 50 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-07-07 ישיבת מנכ"ל ורכז פיצ'06 שנים 50 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-07-13 ישיבת מה המצב עם נעמה06 שנים 50 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-08-23 ישיבת מנכל ורכז פיצ06 שנים 43 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-10-05 ישיבה מנכ"לית ורכזת פרויקט - ברוך ומיכל06 שנים 37 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-10-11 ישיבת ועד העמותה בגדרה06 שנים 38 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-01 סיכום ישיבת ועד שביעית לשנת 201006 שנים 33 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-04 שיפוץ אתר העמותה - ישיבת צוות ראשונה06 שנים 33 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-08 נוהל "דברים שקשורים לפתיחת קבוצה"06 שנים 32 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שלב תוכן