סיכומי דיונים

  • Login to post a new forum topic.
 נושאסמל מיוןתגובותנוצרתשובה אחרונה
ישיבת תכנון מצעדים בפרברים - ישיבה רביעית (חדרה)06 שנים 39 שבועות ago
by אסף שטילמן
n/a
06-08-12 בעלי תפקידים לאירוע יום הספורט07 שנים 10 שבועות ago
by מייקי
n/a
08-08-12 פגישה מייקי ומיכל 07 שנים 9 שבועות ago
by מייקי
n/a
2010-01-15 ישיבה מיוחדת עם הגזבר הגדול בעניין פיצ'09 שנים 36 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-02-01 ישיבה פיצ'09 שנים 37 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-02-04 ישיבת פרסום פיצ'09 שנים 36 שבועות ago
by יוני א
n/a
2010-02-23 ישיבת מה המצב19 שנים 34 שבועות ago
by ברוך אורן
9 שנים 33 שבועות ago
by ברוך אורן
2010-03-20 מה המצב - פיצ'39 שנים 30 שבועות ago
by ברוך אורן
9 שנים 30 שבועות ago
by אורשי (לא נבדק)
2010-03-21 ישיבת מה המצב09 שנים 30 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-04-10 ישיבת מה המצב09 שנים 27 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-05-06 מפגש עם מחלקת חינוך עיריית רמלה09 שנים 23 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-05-22 סיכום ישיבת ועד ראשונה ל-201009 שנים 21 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-05-28 ישיבה מנכל ורכז פרויקט: פיצ'09 שנים 20 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-18 ישיבת מנכ"לית ורכז פרויקט פיצ'09 שנים 17 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-26 אסיפה כללית שנתית של חברי העמותה09 שנים 15 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-26 ישיבת ועד שניה ל-201009 שנים 15 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-26 ישיבת ועדת ביקורת09 שנים 15 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-07-07 ישיבת מנכ"ל ורכז פיצ'09 שנים 14 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-07-13 ישיבת מה המצב עם נעמה09 שנים 14 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-08-23 ישיבת מנכל ורכז פיצ09 שנים 8 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-10-05 ישיבה מנכ"לית ורכזת פרויקט - ברוך ומיכל09 שנים 2 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-10-11 ישיבת ועד העמותה בגדרה09 שנים 2 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-01 סיכום ישיבת ועד שביעית לשנת 201008 שנים 50 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-04 שיפוץ אתר העמותה - ישיבת צוות ראשונה08 שנים 49 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-08 נוהל "דברים שקשורים לפתיחת קבוצה"08 שנים 49 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שלב תוכן