סיכומי דיונים

  • Login to post a new forum topic.
 נושאסמל מיוןתגובותנוצרתשובה אחרונה
ישיבת תכנון מצעדים בפרברים - ישיבה רביעית (חדרה)05 שנים 22 שבועות ago
by אסף שטילמן
n/a
06-08-12 בעלי תפקידים לאירוע יום הספורט05 שנים 45 שבועות ago
by מייקי
n/a
08-08-12 פגישה מייקי ומיכל 05 שנים 44 שבועות ago
by מייקי
n/a
2010-01-15 ישיבה מיוחדת עם הגזבר הגדול בעניין פיצ'08 שנים 19 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-02-01 ישיבה פיצ'08 שנים 20 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-02-04 ישיבת פרסום פיצ'08 שנים 19 שבועות ago
by יוני א
n/a
2010-02-23 ישיבת מה המצב18 שנים 17 שבועות ago
by ברוך אורן
8 שנים 16 שבועות ago
by ברוך אורן
2010-03-20 מה המצב - פיצ'38 שנים 13 שבועות ago
by ברוך אורן
8 שנים 13 שבועות ago
by אורשי (לא נבדק)
2010-03-21 ישיבת מה המצב08 שנים 13 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-04-10 ישיבת מה המצב08 שנים 10 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-05-06 מפגש עם מחלקת חינוך עיריית רמלה08 שנים 6 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-05-22 סיכום ישיבת ועד ראשונה ל-201008 שנים 4 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-05-28 ישיבה מנכל ורכז פרויקט: פיצ'08 שנים 3 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-18 ישיבת מנכ"לית ורכז פרויקט פיצ'08 שנים 5 ימים ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-26 אסיפה כללית שנתית של חברי העמותה07 שנים 50 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-26 ישיבת ועד שניה ל-201007 שנים 50 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-26 ישיבת ועדת ביקורת07 שנים 50 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-07-07 ישיבת מנכ"ל ורכז פיצ'07 שנים 49 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-07-13 ישיבת מה המצב עם נעמה07 שנים 49 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-08-23 ישיבת מנכל ורכז פיצ07 שנים 43 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-10-05 ישיבה מנכ"לית ורכזת פרויקט - ברוך ומיכל07 שנים 37 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-10-11 ישיבת ועד העמותה בגדרה07 שנים 37 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-01 סיכום ישיבת ועד שביעית לשנת 201007 שנים 33 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-04 שיפוץ אתר העמותה - ישיבת צוות ראשונה07 שנים 32 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-08 נוהל "דברים שקשורים לפתיחת קבוצה"07 שנים 32 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שלב תוכן