קריאות עבור תחזוקת אתר

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
עדכון כתובות לתרומותפתוחnormalsupport12 שנים 17 שבועות
הוספת חיפוש גוגל לדפים באתרפתוחnormalfeature12 שנים 17 שבועות
שיפוצים באתר הבדיקותפתוחminorfeature12 שנים 22 שבועות
שלב תוכן #