קריאות עבור מחזור ראשון לרוצה עוד!

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מציאת מרחב פעילות מתאיםפתוחcriticalfeature12 שנים 29 שבועות
תעודות לבוגריםפתוחnormalfeature12 שנים 36 שבועות
הכנות להרצאה של לאהפתוחnormalfeature12 שנים 36 שבועות
סרטון על התנדבות מה קורהפתוחnormalfeature12 שנים 37 שבועות
בקשה לסיועפתוחnormalfeature12 שנים 41 שבועות
תוכנית שיווקפתוחnormalfeature12 שנים 42 שבועות
שלב תוכן #