קריאות עבור עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארצית

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
סגירת החובות משנת 2013פתוחnormalfeature10 שנים 17 שבועות
ציוד מהמחסן למצעד בראשל"צפתוחnormalfeature10 שנים 47 שבועותברוך אורן
ציוד מהמחסן ליום הגאוה בתל פתוחnormalfeature11 שנים 2 שבועותברוך אורן
דגל גאווה ענק 3*7 מטרטופלnormalמשימה11 שנים 3 שבועותברוך אורן
חוברונת מצעדיםפתוחnormalfeature11 שנים 3 שבועותברוך אורן
דוכן/ים למצעד הגאווה בתל אבפתוחnormalfeature11 שנים 3 שבועות
בדיקה לגבי רכישת במהפתוחnormalfeature11 שנים 3 שבועות
הכשרת שדה האוהלים ובדיקת היפתוחnormalfeature11 שנים 5 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #