קריאות עבור עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארצית

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
סגירת החובות משנת 2013פתוחnormalfeature9 שנים 32 שבועות
ציוד מהמחסן למצעד בראשל"צפתוחnormalfeature10 שנים 10 שבועותברוך אורן
ציוד מהמחסן ליום הגאוה בתל פתוחnormalfeature10 שנים 17 שבועותברוך אורן
דגל גאווה ענק 3*7 מטרטופלnormalמשימה10 שנים 17 שבועותברוך אורן
חוברונת מצעדיםפתוחnormalfeature10 שנים 17 שבועותברוך אורן
דוכן/ים למצעד הגאווה בתל אבפתוחnormalfeature10 שנים 18 שבועות
בדיקה לגבי רכישת במהפתוחnormalfeature10 שנים 18 שבועות
הכשרת שדה האוהלים ובדיקת היפתוחnormalfeature10 שנים 19 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #