קריאות עבור פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
החלפת מערך הדרכהפתוחnormalמשימה6 שנים 24 שבועות
פיצ' הדור הבאפתוחnormalמשימה6 שנים 43 שבועות
תקשורת עם בתי ספר בחיפהפתוחnormalמשימה6 שנים 43 שבועות
קמפיין - אתר פיצ'פתוחnormalמשימה7 שנים 5 שבועותaviv
פרסום לנשיםפתוחnormalמשימה7 שנים 8 שבועות
מעוכב עד 2010-07: עיר הנוערהטיפול מעוכבnormalמשימה7 שנים 21 שבועות
שלב תוכן #