קריאות עבור פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
החלפת מערך הדרכהפתוחnormalמשימה7 שנים 12 שבועות
פיצ' הדור הבאפתוחnormalמשימה7 שנים 31 שבועות
תקשורת עם בתי ספר בחיפהפתוחnormalמשימה7 שנים 31 שבועות
קמפיין - אתר פיצ'פתוחnormalמשימה7 שנים 45 שבועותaviv
פרסום לנשיםפתוחnormalמשימה7 שנים 49 שבועות
מעוכב עד 2010-07: עיר הנוערהטיפול מעוכבnormalמשימה8 שנים 9 שבועות
שלב תוכן #