קריאות עבור פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
החלפת מערך הדרכהפתוחnormalמשימה6 שנים 33 שבועות
פיצ' הדור הבאפתוחnormalמשימה7 שנים שעה אחת
תקשורת עם בתי ספר בחיפהפתוחnormalמשימה7 שנים 2 ימים
קמפיין - אתר פיצ'פתוחnormalמשימה7 שנים 14 שבועותaviv
פרסום לנשיםפתוחnormalמשימה7 שנים 17 שבועות
מעוכב עד 2010-07: עיר הנוערהטיפול מעוכבnormalמשימה7 שנים 30 שבועות
שלב תוכן #