קריאות עבור פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
החלפת מערך הדרכהפתוחnormalמשימה7 שנים 33 שבועות
פיצ' הדור הבאפתוחnormalמשימה8 שנים יום אחד
תקשורת עם בתי ספר בחיפהפתוחnormalמשימה8 שנים 4 ימים
קמפיין - אתר פיצ'פתוחnormalמשימה8 שנים 14 שבועותaviv
פרסום לנשיםפתוחnormalמשימה8 שנים 18 שבועות
מעוכב עד 2010-07: עיר הנוערהטיפול מעוכבnormalמשימה8 שנים 31 שבועות
שלב תוכן #