קריאות עבור פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
החלפת מערך הדרכהפתוחnormalמשימה6 שנים 17 שבועות
פיצ' הדור הבאפתוחnormalמשימה6 שנים 35 שבועות
תקשורת עם בתי ספר בחיפהפתוחnormalמשימה6 שנים 36 שבועות
קמפיין - אתר פיצ'פתוחnormalמשימה6 שנים 50 שבועותaviv
פרסום לנשיםפתוחnormalמשימה7 שנים שבוע אחד
מעוכב עד 2010-07: עיר הנוערהטיפול מעוכבnormalמשימה7 שנים 14 שבועות
שלב תוכן #