קריאות עבור פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
החלפת מערך הדרכהפתוחnormalמשימה7 שנים 41 שבועות
פיצ' הדור הבאפתוחnormalמשימה8 שנים 8 שבועות
תקשורת עם בתי ספר בחיפהפתוחnormalמשימה8 שנים 8 שבועות
קמפיין - אתר פיצ'פתוחnormalמשימה8 שנים 22 שבועותaviv
פרסום לנשיםפתוחnormalמשימה8 שנים 26 שבועות
מעוכב עד 2010-07: עיר הנוערהטיפול מעוכבnormalמשימה8 שנים 39 שבועות
שלב תוכן #