קריאות עבור פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
החלפת מערך הדרכהפתוחnormalמשימה8 שנים 11 שבועות
פיצ' הדור הבאפתוחnormalמשימה8 שנים 30 שבועות
תקשורת עם בתי ספר בחיפהפתוחnormalמשימה8 שנים 30 שבועות
קמפיין - אתר פיצ'פתוחnormalמשימה8 שנים 44 שבועותaviv
פרסום לנשיםפתוחnormalמשימה8 שנים 48 שבועות
מעוכב עד 2010-07: עיר הנוערהטיפול מעוכבnormalמשימה9 שנים 9 שבועות
שלב תוכן #