קריאות עבור פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
החלפת מערך הדרכהפתוחnormalמשימה7 שנים 20 שבועות
פיצ' הדור הבאפתוחnormalמשימה7 שנים 39 שבועות
תקשורת עם בתי ספר בחיפהפתוחnormalמשימה7 שנים 39 שבועות
קמפיין - אתר פיצ'פתוחnormalמשימה8 שנים שבוע אחדaviv
פרסום לנשיםפתוחnormalמשימה8 שנים 5 שבועות
מעוכב עד 2010-07: עיר הנוערהטיפול מעוכבnormalמשימה8 שנים 17 שבועות
שלב תוכן #