קריאות עבור פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
החלפת מערך הדרכהפתוחnormalמשימה7 שנים 50 שבועות
פיצ' הדור הבאפתוחnormalמשימה8 שנים 17 שבועות
תקשורת עם בתי ספר בחיפהפתוחnormalמשימה8 שנים 17 שבועות
קמפיין - אתר פיצ'פתוחnormalמשימה8 שנים 31 שבועותaviv
פרסום לנשיםפתוחnormalמשימה8 שנים 35 שבועות
מעוכב עד 2010-07: עיר הנוערהטיפול מעוכבnormalמשימה8 שנים 47 שבועות
שלב תוכן #