קריאות עבור פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
החלפת מערך הדרכהפתוחnormalמשימה12 שנים 41 שבועות
פיצ' הדור הבאפתוחnormalמשימה13 שנים 7 שבועות
תקשורת עם בתי ספר בחיפהפתוחnormalמשימה13 שנים 8 שבועות
קמפיין - אתר פיצ'פתוחnormalמשימה13 שנים 22 שבועותaviv
פרסום לנשיםפתוחnormalמשימה13 שנים 25 שבועות
מעוכב עד 2010-07: עיר הנוערהטיפול מעוכבnormalמשימה13 שנים 38 שבועות
שלב תוכן #