קריאות עבור פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
החלפת מערך הדרכהפתוחnormalמשימה11 שנים 40 שבועות
פיצ' הדור הבאפתוחnormalמשימה12 שנים 7 שבועות
תקשורת עם בתי ספר בחיפהפתוחnormalמשימה12 שנים 7 שבועות
קמפיין - אתר פיצ'פתוחnormalמשימה12 שנים 21 שבועותaviv
פרסום לנשיםפתוחnormalמשימה12 שנים 25 שבועות
מעוכב עד 2010-07: עיר הנוערהטיפול מעוכבnormalמשימה12 שנים 38 שבועות
שלב תוכן #