קריאות עבור פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
החלפת מערך הדרכהפתוחnormalמשימה9 שנים 4 שבועות
פיצ' הדור הבאפתוחnormalמשימה9 שנים 22 שבועות
תקשורת עם בתי ספר בחיפהפתוחnormalמשימה9 שנים 23 שבועות
קמפיין - אתר פיצ'פתוחnormalמשימה9 שנים 37 שבועותaviv
פרסום לנשיםפתוחnormalמשימה9 שנים 40 שבועות
מעוכב עד 2010-07: עיר הנוערהטיפול מעוכבnormalמשימה10 שנים שבוע אחד
שלב תוכן #