קריאות עבור פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
החלפת מערך הדרכהפתוחnormalמשימה6 שנים 50 שבועות
פיצ' הדור הבאפתוחnormalמשימה7 שנים 17 שבועות
תקשורת עם בתי ספר בחיפהפתוחnormalמשימה7 שנים 17 שבועות
קמפיין - אתר פיצ'פתוחnormalמשימה7 שנים 31 שבועותaviv
פרסום לנשיםפתוחnormalמשימה7 שנים 35 שבועות
מעוכב עד 2010-07: עיר הנוערהטיפול מעוכבnormalמשימה7 שנים 48 שבועות
שלב תוכן #