קריאות עבור פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
חוברת הדרכה על מיניות ופגיעפתוחnormalfeature5 שנים 24 שבועות
תיאום שישצ-איגי-אגודה לגבי פתוחnormalfeature6 שנים 11 שבועותברוך אורן
כתיבה ו/או מפגש לסיוע להתנעפתוחnormalfeature6 שנים 11 שבועותברוך אורן
פיתוח שבט פתח תקווהפתוחnormalfeature6 שנים 11 שבועות
בניית ואישור תוכנית תקציב לפתוחnormalfeature6 שנים 27 שבועות
סמינר מדריכים - לינהפתוחnormalsupport6 שנים 32 שבועות
סרט וברוסקטות בסינמטק - אירפתיחה מחדשnormalfeature6 שנים 47 שבועותמייקי
ציוד מהמחסן לאירוע תספורותפתוחnormalfeature6 שנים 47 שבועותברוך אורן
סחורות בתרומה למצעדי הגאוופתוחnormalfeature6 שנים 50 שבועות
החזרים 2010 2011 2012פתוחnormalfeature7 שנים 3 שבועותברוך אורן
מספרהפתוחnormalfeature7 שנים 5 שבועות
לפיצ' דרוש מקרר קטןפתוחnormalfeature7 שנים 7 שבועות
אודי חזר לארץפתוחnormalfeature7 שנים 8 שבועותמייקי
הדפסת חולצות לפיצ' לקראת פספתוחnormalfeature7 שנים 10 שבועות
רשימת ציוד עיר הנוערפתוחnormalfeature7 שנים 40 שבועות
מעוכב עד 7/2011: סמינר אפריל 2011הטיפול מעוכבnormalfeature8 שנים 2 שבועות
החזרים 2010פתוחnormalfeature8 שנים 6 שבועות
החלפת מערך הדרכהפתוחnormalמשימה8 שנים 11 שבועות
לבדוק לגבי מרכז הצעיריםפתוחnormalfeature8 שנים 12 שבועות
פגישה עם רכזת אישה החדשהפתוחnormalfeature8 שנים 12 שבועות
שלב תוכן #