קריאות עבור פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
חוברת הדרכה על מיניות ופגיעפתוחnormalfeature7 שנים 20 שבועות
תיאום שישצ-איגי-אגודה לגבי פתוחnormalfeature8 שנים 8 שבועותברוך אורן
כתיבה ו/או מפגש לסיוע להתנעפתוחnormalfeature8 שנים 8 שבועותברוך אורן
פיתוח שבט פתח תקווהפתוחnormalfeature8 שנים 8 שבועות
בניית ואישור תוכנית תקציב לפתוחnormalfeature8 שנים 24 שבועות
סמינר מדריכים - לינהפתוחnormalsupport8 שנים 28 שבועות
סרט וברוסקטות בסינמטק - אירפתיחה מחדשnormalfeature8 שנים 43 שבועותמייקי
ציוד מהמחסן לאירוע תספורותפתוחnormalfeature8 שנים 43 שבועותברוך אורן
סחורות בתרומה למצעדי הגאוופתוחnormalfeature8 שנים 46 שבועות
החזרים 2010 2011 2012פתוחnormalfeature9 שנים 18 שעותברוך אורן
מספרהפתוחnormalfeature9 שנים שבוע אחד
לפיצ' דרוש מקרר קטןפתוחnormalfeature9 שנים 3 שבועות
אודי חזר לארץפתוחnormalfeature9 שנים 4 שבועותמייקי
הדפסת חולצות לפיצ' לקראת פספתוחnormalfeature9 שנים 6 שבועות
רשימת ציוד עיר הנוערפתוחnormalfeature9 שנים 36 שבועות
מעוכב עד 7/2011: סמינר אפריל 2011הטיפול מעוכבnormalfeature9 שנים 50 שבועות
החזרים 2010פתוחnormalfeature10 שנים 2 שבועות
החלפת מערך הדרכהפתוחnormalמשימה10 שנים 7 שבועות
לבדוק לגבי מרכז הצעיריםפתוחnormalfeature10 שנים 8 שבועות
פגישה עם רכזת אישה החדשהפתוחnormalfeature10 שנים 8 שבועות
שלב תוכן #