קריאות עבור פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
חוברת הדרכה על מיניות ופגיעפתוחnormalfeature6 שנים 47 שבועות
תיאום שישצ-איגי-אגודה לגבי פתוחnormalfeature7 שנים 35 שבועותברוך אורן
כתיבה ו/או מפגש לסיוע להתנעפתוחnormalfeature7 שנים 35 שבועותברוך אורן
פיתוח שבט פתח תקווהפתוחnormalfeature7 שנים 35 שבועות
בניית ואישור תוכנית תקציב לפתוחnormalfeature7 שנים 50 שבועות
סמינר מדריכים - לינהפתוחnormalsupport8 שנים 3 שבועות
סרט וברוסקטות בסינמטק - אירפתיחה מחדשnormalfeature8 שנים 18 שבועותמייקי
ציוד מהמחסן לאירוע תספורותפתוחnormalfeature8 שנים 18 שבועותברוך אורן
סחורות בתרומה למצעדי הגאוופתוחnormalfeature8 שנים 21 שבועות
החזרים 2010 2011 2012פתוחnormalfeature8 שנים 27 שבועותברוך אורן
מספרהפתוחnormalfeature8 שנים 28 שבועות
לפיצ' דרוש מקרר קטןפתוחnormalfeature8 שנים 30 שבועות
אודי חזר לארץפתוחnormalfeature8 שנים 31 שבועותמייקי
הדפסת חולצות לפיצ' לקראת פספתוחnormalfeature8 שנים 33 שבועות
רשימת ציוד עיר הנוערפתוחnormalfeature9 שנים 11 שבועות
מעוכב עד 7/2011: סמינר אפריל 2011הטיפול מעוכבnormalfeature9 שנים 25 שבועות
החזרים 2010פתוחnormalfeature9 שנים 29 שבועות
החלפת מערך הדרכהפתוחnormalמשימה9 שנים 34 שבועות
לבדוק לגבי מרכז הצעיריםפתוחnormalfeature9 שנים 35 שבועות
פגישה עם רכזת אישה החדשהפתוחnormalfeature9 שנים 35 שבועות
שלב תוכן #