קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
מדריך לכתיבת קול קורא לארגופתוחnormalfeature13 שנים 41 שבועות
מיפוי אנשי האקדמיהפתוחnormalfeature13 שנים 7 שבועות
סגירת שנת 2010פתוחnormalfeature12 שנים 43 שבועות
שיפוצים בנהלי הכספים בעמותפתוחnormalfeature12 שנים 24 שבועות
אקוםהטיפול מעוכבnormalמשימה15 שנים 47 שבועות
כרטיסי ביקורהטיפול מעוכבminorמשימה15 שנים 51 שבועות
סדר בארגון שישצפתוחnormalfeature15 שנים 47 שבועות
תחקיר מסכם ינוארפתוחnormalfeature15 שנים 44 שבועות
חפיפת כניסה למשרדפתוחnormalfeature15 שנים 28 שבועות
פרק לימודי: בחירות מוניציפלפתוחnormalמשימה15 שנים 15 שבועות
דו"ח מטלות לשבוע הקרובפתוחnormalfeature14 שנים 26 שבועות
סיכום חודש ראשון ורעיונות לפתוחnormalfeature13 שנים 38 שבועות
הוצאות רכב ל-2009פתוחnormalfeature13 שנים 36 שבועות
שקית ספט'פתוחnormalfeature13 שנים 13 שבועות
חוסרים בבקלסר מקורפתוחnormalמשימה13 שנים 4 שבועות
לוגואיםפתוחminorfeature13 שנים 3 שבועות
טופס ביטוח מתנדביםפתוחnormalfeature15 שנים 47 שבועות
טיפול בט"ל ספטמברהטיפול מעוכבcriticalfeature15 שנים 41 שבועות
טונר למדפסתפתוחnormalfeature15 שנים 44 שבועות
הקלדת אנשי קשרפתוחnormalfeature15 שנים 44 שבועות
שלב תוכן #