קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
אקוםהטיפול מעוכבnormalמשימה16 שנים 26 שבועות
כרטיסי ביקורהטיפול מעוכבminorמשימה16 שנים 30 שבועות
סדר בארגון שישצפתוחnormalfeature16 שנים 26 שבועות
תחקיר מסכם ינוארפתוחnormalfeature16 שנים 23 שבועות
חפיפת כניסה למשרדפתוחnormalfeature16 שנים 7 שבועות
פרק לימודי: בחירות מוניציפלפתוחnormalמשימה15 שנים 46 שבועות
דו"ח מטלות לשבוע הקרובפתוחnormalfeature15 שנים 4 שבועות
סיכום חודש ראשון ורעיונות לפתוחnormalfeature14 שנים 17 שבועות
הוצאות רכב ל-2009פתוחnormalfeature14 שנים 14 שבועות
מדריך לכתיבת קול קורא לארגופתוחnormalfeature14 שנים 20 שבועות
מיפוי אנשי האקדמיהפתוחnormalfeature13 שנים 38 שבועות
סגירת שנת 2010פתוחnormalfeature13 שנים 21 שבועות
שיפוצים בנהלי הכספים בעמותפתוחnormalfeature13 שנים 2 שבועות
לוגואיםפתוחminorfeature13 שנים 34 שבועות
טופס ביטוח מתנדביםפתוחnormalfeature16 שנים 26 שבועות
טיפול בט"ל ספטמברהטיפול מעוכבcriticalfeature16 שנים 20 שבועות
טונר למדפסתפתוחnormalfeature16 שנים 23 שבועות
הקלדת אנשי קשרפתוחnormalfeature16 שנים 22 שבועות
נ.מ.ב. מדגל ושלטפתוחnormalfeature16 שנים 6 שבועות
קטלוג מצאיפתוחnormalfeature15 שנים 50 שבועות
שלב תוכן #