קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
קלטות DVפתוחnormalמשימה12 שנים 12 שבועות
מחברת ימי חופשההטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 10 שבועות
דברים שקורנליה צריכה להחזיפתוחnormalמשימה12 שנים 3 שבועות
סגירה מול עמותת שלומיתפתוחnormalfeature11 שנים 46 שבועות
סדר שבועות בקופה הקטנהפתוחnormalfeature11 שנים 18 שבועות
השלמותפתוחcriticalמשימה11 שנים 16 שבועות
הספאם אכל לי את השיעוריםפתוחnormalfeature9 שנים 24 שבועות
העסקת מתנדב דרך קרן אברטהטיפול מעוכבcriticalfeature12 שנים 41 שבועות
לך תביא ינוארפתוחnormalfeature12 שנים 38 שבועות
הכנות למעמפתוחnormalfeature12 שנים 36 שבועות
להקליד 10-20 חשבוניותפתוחnormalמשימה12 שנים 14 שבועות
תחקיר מקוצר לחודש אוגוסטפתוחnormalfeature12 שנים 6 שבועות
נוהל רישום נוכחות בפעילויופתוחnormalמשימה11 שנים 47 שבועות
עדכון נהליםפתוחnormalfeature9 שנים 50 שבועות
חול המועד פסחפתוחnormalfeature9 שנים 26 שבועות
אקוםהטיפול מעוכבnormalמשימה12 שנים 40 שבועות
כרטיסי ביקורהטיפול מעוכבminorמשימה12 שנים 44 שבועות
סדר בארגון שישצפתוחnormalfeature12 שנים 40 שבועות
תחקיר מסכם ינוארפתוחnormalfeature12 שנים 36 שבועות
חפיפת כניסה למשרדפתוחnormalfeature12 שנים 21 שבועות
שלב תוכן #