קריאות עבור מה קורה? הדרכה

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
אקטיוידיאו מפגש 01פתוחnormalfeature8 שנים 3 שבועות
שווק קורס וידאופתוחnormalfeature8 שנים 8 שבועות
הגדרת פרוייקט - קורס וידאו קפתוחnormalfeature8 שנים 8 שבועות
יום חשיפה של מה קורה.פתוחnormalמשימה10 שנים 14 שבועות
גיוס פעילים למה קורהפתוחnormalמשימה10 שנים 26 שבועות
סיכומי ישבותפתוחnormalמשימה10 שנים 28 שבועות
חניכת דפנה לעריכהפתוחnormalמשימה10 שנים 30 שבועות
רישום לכנס הטלויזיה הקהילתפתוחnormalfeature10 שנים 38 שבועות
פרוייקט דוקומנטרי "הדר"פתוחnormalמשימה10 שנים 39 שבועות
שיווק קורס מה קורהפתוחnormalfeature10 שנים 43 שבועותברוך אורן
הכנת תוכנית לקורס דו-שבועיפתוחcriticalfeature10 שנים 43 שבועותברוך אורן
קורס מה קורה-עריכהפתוחcriticalfeature10 שנים 43 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #