קריאות עבור מה קורה? הדרכה

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
אקטיוידיאו מפגש 01פתוחnormalfeature9 שנים 24 שבועות
שווק קורס וידאופתוחnormalfeature9 שנים 30 שבועות
הגדרת פרוייקט - קורס וידאו קפתוחnormalfeature9 שנים 30 שבועות
יום חשיפה של מה קורה.פתוחnormalמשימה11 שנים 35 שבועות
גיוס פעילים למה קורהפתוחnormalמשימה11 שנים 47 שבועות
סיכומי ישבותפתוחnormalמשימה11 שנים 50 שבועות
חניכת דפנה לעריכהפתוחnormalמשימה11 שנים 52 שבועות
רישום לכנס הטלויזיה הקהילתפתוחnormalfeature12 שנים 7 שבועות
פרוייקט דוקומנטרי "הדר"פתוחnormalמשימה12 שנים 9 שבועות
שיווק קורס מה קורהפתוחnormalfeature12 שנים 12 שבועותברוך אורן
הכנת תוכנית לקורס דו-שבועיפתוחcriticalfeature12 שנים 12 שבועותברוך אורן
קורס מה קורה-עריכהפתוחcriticalfeature12 שנים 12 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #