קריאות עבור קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תיאום חדר לקורספתוחcriticalfeature8 שנים 27 שבועותברוך אורן
חומרי פרסום בקמפוספתוחcriticalfeature9 שנים שבוע אחדברוך אורן
קריאת ספר קורספתוחnormalfeature9 שנים 5 שבועות
איתור וגיבוש צוות הדרכהפתוחnormalמשימה9 שנים 5 שבועות
קול קורא לועדת היגוי קורס מפתוחnormalfeature9 שנים 5 שבועות
קורס מדריכימות 2010פתוחnormalמשימה9 שנים 11 שבועותeran
הקמת ועדת היגוי ותיאוםפתוחnormalfeature10 שנים 13 שבועות
חוברת קורס מדריכיםפתוחnormalמשימה10 שנים 13 שבועות
מלווה קורס הדרכהפתוחnormalמשימה10 שנים 18 שבועות
להכין טופס רישום לקורספתוחnormalfeature10 שנים 37 שבועות
שלב תוכן #