קריאות עבור קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תיאום חדר לקורספתוחcriticalfeature8 שנים 36 שבועותברוך אורן
חומרי פרסום בקמפוספתוחcriticalfeature9 שנים 10 שבועותברוך אורן
קריאת ספר קורספתוחnormalfeature9 שנים 14 שבועות
איתור וגיבוש צוות הדרכהפתוחnormalמשימה9 שנים 14 שבועות
קול קורא לועדת היגוי קורס מפתוחnormalfeature9 שנים 14 שבועות
קורס מדריכימות 2010פתוחnormalמשימה9 שנים 20 שבועותeran
הקמת ועדת היגוי ותיאוםפתוחnormalfeature10 שנים 21 שבועות
חוברת קורס מדריכיםפתוחnormalמשימה10 שנים 22 שבועות
מלווה קורס הדרכהפתוחnormalמשימה10 שנים 26 שבועות
להכין טופס רישום לקורספתוחnormalfeature10 שנים 45 שבועות
שלב תוכן #