קריאות עבור קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תיאום חדר לקורספתוחcriticalfeature9 שנים 29 שבועותברוך אורן
חומרי פרסום בקמפוספתוחcriticalfeature10 שנים 3 שבועותברוך אורן
קריאת ספר קורספתוחnormalfeature10 שנים 7 שבועות
איתור וגיבוש צוות הדרכהפתוחnormalמשימה10 שנים 7 שבועות
קול קורא לועדת היגוי קורס מפתוחnormalfeature10 שנים 7 שבועות
קורס מדריכימות 2010פתוחnormalמשימה10 שנים 13 שבועותeran
הקמת ועדת היגוי ותיאוםפתוחnormalfeature11 שנים 15 שבועות
חוברת קורס מדריכיםפתוחnormalמשימה11 שנים 15 שבועות
מלווה קורס הדרכהפתוחnormalמשימה11 שנים 20 שבועות
להכין טופס רישום לקורספתוחnormalfeature11 שנים 39 שבועות
שלב תוכן #