קריאות עבור קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תיאום חדר לקורספתוחcriticalfeature9 שנים 49 שבועותברוך אורן
חומרי פרסום בקמפוספתוחcriticalfeature10 שנים 23 שבועותברוך אורן
קריאת ספר קורספתוחnormalfeature10 שנים 27 שבועות
איתור וגיבוש צוות הדרכהפתוחnormalמשימה10 שנים 27 שבועות
קול קורא לועדת היגוי קורס מפתוחnormalfeature10 שנים 27 שבועות
קורס מדריכימות 2010פתוחnormalמשימה10 שנים 33 שבועותeran
הקמת ועדת היגוי ותיאוםפתוחnormalfeature11 שנים 35 שבועות
חוברת קורס מדריכיםפתוחnormalמשימה11 שנים 35 שבועות
מלווה קורס הדרכהפתוחnormalמשימה11 שנים 40 שבועות
להכין טופס רישום לקורספתוחnormalfeature12 שנים 7 שבועות
שלב תוכן #