קריאות עבור פיתוח פעילות בחדרה

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מפגש מאי של הסלון הורוד בחדפתוחnormalfeature7 שנים 43 שבועות
הקמת קבוצת נשים בחדרהפתוחnormalfeature7 שנים 43 שבועות
החזר למיכל על טוקמןפתוחnormalfeature7 שנים 46 שבועותברוך אורן
הסלון חודש אפרילפתוחnormalfeature8 שנים 47 שבועות
תקציב סלון לשנת 2011פתוחnormalfeature9 שנים 16 שבועות
שיווק..ספט'2010פתוחnormalמשימה9 שנים 25 שבועותwildseed
גרפיקה..פתוחcriticalמשימה9 שנים 26 שבועותwildseed
2010-05 מזוןפתוחnormalfeature9 שנים 45 שבועות
2010-05 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature9 שנים 45 שבועות
2010-04 מזון למפגשפתוחnormalfeature9 שנים 45 שבועות
היחידה למעורבות חברתיתפתוחnormalfeature9 שנים 45 שבועות
קבוצת נוער בחדרה?פתוחnormalfeature9 שנים 45 שבועות
2010-04 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature9 שנים 46 שבועות
להזמין אנשים לסלון בחדרהפתוחnormalfeature9 שנים 48 שבועות
הכנות למפגש אפרילפתוחnormalfeature9 שנים 48 שבועות
גרפיקהפתוחnormalמשימה10 שנים 7 שבועותwildseed
לוגיסטיקה-ינוארפתוחcriticalמשימה10 שנים 7 שבועותwildseed
אוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה10 שנים 7 שבועותwildseed
אוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה10 שנים 7 שבועותwildseed
פעילות חברתית למפגש ינוארפתוחnormalמשימה10 שנים 7 שבועותwildseed
שלב תוכן #