קריאות עבור פיתוח פעילות בחדרה

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מפגש מאי של הסלון הורוד בחדפתוחnormalfeature11 שנים 5 שבועות
הקמת קבוצת נשים בחדרהפתוחnormalfeature11 שנים 5 שבועות
החזר למיכל על טוקמןפתוחnormalfeature11 שנים 9 שבועותברוך אורן
הסלון חודש אפרילפתוחnormalfeature12 שנים 10 שבועות
תקציב סלון לשנת 2011פתוחnormalfeature12 שנים 31 שבועות
שיווק..ספט'2010פתוחnormalמשימה12 שנים 40 שבועותwildseed
גרפיקה..פתוחcriticalמשימה12 שנים 41 שבועותwildseed
2010-05 מזוןפתוחnormalfeature13 שנים 7 שבועות
2010-05 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature13 שנים 7 שבועות
2010-04 מזון למפגשפתוחnormalfeature13 שנים 7 שבועות
היחידה למעורבות חברתיתפתוחnormalfeature13 שנים 7 שבועות
קבוצת נוער בחדרה?פתוחnormalfeature13 שנים 7 שבועות
2010-04 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature13 שנים 9 שבועות
להזמין אנשים לסלון בחדרהפתוחnormalfeature13 שנים 11 שבועות
הכנות למפגש אפרילפתוחnormalfeature13 שנים 11 שבועות
גרפיקהפתוחnormalמשימה13 שנים 22 שבועותwildseed
לוגיסטיקה-ינוארפתוחcriticalמשימה13 שנים 22 שבועותwildseed
אוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה13 שנים 22 שבועותwildseed
אוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה13 שנים 22 שבועותwildseed
פעילות חברתית למפגש ינוארפתוחnormalמשימה13 שנים 22 שבועותwildseed
שלב תוכן #