קריאות עבור פיתוח פעילות בחדרה

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מפגש מאי של הסלון הורוד בחדפתוחnormalfeature10 שנים 8 שבועות
הקמת קבוצת נשים בחדרהפתוחnormalfeature10 שנים 8 שבועות
החזר למיכל על טוקמןפתוחnormalfeature10 שנים 12 שבועותברוך אורן
הסלון חודש אפרילפתוחnormalfeature11 שנים 13 שבועות
תקציב סלון לשנת 2011פתוחnormalfeature11 שנים 34 שבועות
שיווק..ספט'2010פתוחnormalמשימה11 שנים 43 שבועותwildseed
גרפיקה..פתוחcriticalמשימה11 שנים 44 שבועותwildseed
2010-05 מזוןפתוחnormalfeature12 שנים 10 שבועות
2010-05 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature12 שנים 10 שבועות
2010-04 מזון למפגשפתוחnormalfeature12 שנים 10 שבועות
היחידה למעורבות חברתיתפתוחnormalfeature12 שנים 10 שבועות
קבוצת נוער בחדרה?פתוחnormalfeature12 שנים 10 שבועות
2010-04 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature12 שנים 12 שבועות
להזמין אנשים לסלון בחדרהפתוחnormalfeature12 שנים 14 שבועות
הכנות למפגש אפרילפתוחnormalfeature12 שנים 14 שבועות
גרפיקהפתוחnormalמשימה12 שנים 25 שבועותwildseed
לוגיסטיקה-ינוארפתוחcriticalמשימה12 שנים 25 שבועותwildseed
אוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה12 שנים 25 שבועותwildseed
אוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה12 שנים 25 שבועותwildseed
פעילות חברתית למפגש ינוארפתוחnormalמשימה12 שנים 25 שבועותwildseed
שלב תוכן #