קריאות עבור פיתוח פעילות בחדרה

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מפגש מאי של הסלון הורוד בחדפתוחnormalfeature8 שנים 22 שבועות
הקמת קבוצת נשים בחדרהפתוחnormalfeature8 שנים 22 שבועות
החזר למיכל על טוקמןפתוחnormalfeature8 שנים 26 שבועותברוך אורן
הסלון חודש אפרילפתוחnormalfeature9 שנים 27 שבועות
תקציב סלון לשנת 2011פתוחnormalfeature9 שנים 48 שבועות
שיווק..ספט'2010פתוחnormalמשימה10 שנים 4 שבועותwildseed
גרפיקה..פתוחcriticalמשימה10 שנים 5 שבועותwildseed
2010-05 מזוןפתוחnormalfeature10 שנים 24 שבועות
2010-05 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature10 שנים 24 שבועות
2010-04 מזון למפגשפתוחnormalfeature10 שנים 24 שבועות
היחידה למעורבות חברתיתפתוחnormalfeature10 שנים 24 שבועות
קבוצת נוער בחדרה?פתוחnormalfeature10 שנים 24 שבועות
2010-04 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature10 שנים 25 שבועות
להזמין אנשים לסלון בחדרהפתוחnormalfeature10 שנים 28 שבועות
הכנות למפגש אפרילפתוחnormalfeature10 שנים 28 שבועות
גרפיקהפתוחnormalמשימה10 שנים 39 שבועותwildseed
לוגיסטיקה-ינוארפתוחcriticalמשימה10 שנים 39 שבועותwildseed
אוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה10 שנים 39 שבועותwildseed
אוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה10 שנים 39 שבועותwildseed
פעילות חברתית למפגש ינוארפתוחnormalמשימה10 שנים 39 שבועותwildseed
שלב תוכן #