קריאות עבור פיתוח פעילות בחדרה

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מפגש מאי של הסלון הורוד בחדפתוחnormalfeature7 שנים 11 שבועות
הקמת קבוצת נשים בחדרהפתוחnormalfeature7 שנים 11 שבועות
החזר למיכל על טוקמןפתוחnormalfeature7 שנים 15 שבועותברוך אורן
הסלון חודש אפרילפתוחnormalfeature8 שנים 16 שבועות
תקציב סלון לשנת 2011פתוחnormalfeature8 שנים 37 שבועות
שיווק..ספט'2010פתוחnormalמשימה8 שנים 46 שבועותwildseed
גרפיקה..פתוחcriticalמשימה8 שנים 47 שבועותwildseed
2010-05 מזוןפתוחnormalfeature9 שנים 13 שבועות
2010-05 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature9 שנים 13 שבועות
2010-04 מזון למפגשפתוחnormalfeature9 שנים 13 שבועות
היחידה למעורבות חברתיתפתוחnormalfeature9 שנים 13 שבועות
קבוצת נוער בחדרה?פתוחnormalfeature9 שנים 13 שבועות
2010-04 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature9 שנים 15 שבועות
להזמין אנשים לסלון בחדרהפתוחnormalfeature9 שנים 17 שבועות
הכנות למפגש אפרילפתוחnormalfeature9 שנים 17 שבועות
גרפיקהפתוחnormalמשימה9 שנים 28 שבועותwildseed
לוגיסטיקה-ינוארפתוחcriticalמשימה9 שנים 28 שבועותwildseed
אוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה9 שנים 28 שבועותwildseed
אוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה9 שנים 28 שבועותwildseed
פעילות חברתית למפגש ינוארפתוחnormalמשימה9 שנים 28 שבועותwildseed
שלב תוכן #