קריאות עבור גיוס משאבים ממשלתי

Summaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
הקמת ספריה ציבורית בארכיון פתוחnormalמשימה14 שנים 12 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #