קריאות עבור מדריך העסקים הגאים של ישראל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
סידור הנחיתה למדריך העסקים פתוחnormalמשימה10 שנים 33 שבועות
ברוך - שינויי ממשק, תכנה ושופתוחnormalמשימה10 שנים 45 שבועותברוך אורן
פרסומות-גבייהפתוחcriticalfeature10 שנים 46 שבועותברוך אורן
מע"ג באינטרנט - ענן תגיותפתוחnormalfeature10 שנים 47 שבועות
מע"ג באינטרנט - מודול פרסום פתוחnormalfeature10 שנים 47 שבועות
מע"ג באינטרנט - מודול קופוניפתוחnormalfeature10 שנים 47 שבועות
דפוס - בחירת תמונות פעילות 6 פתוחnormalמשימה10 שנים 47 שבועות
סיווג אתי - טופס שקלול. יעד - פתוחnormalמשימה10 שנים 47 שבועותירון
סיווג אתי - טיפוגרפיה. יעד - 2פתוחnormalמשימה10 שנים 47 שבועותירון
כוכבים 2.0הטיפול מעוכבnormalמשימה10 שנים 51 שבועותירון
שלב תוכן #