קריאות עבור מדריך העסקים הגאים של ישראל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
סידור הנחיתה למדריך העסקים פתוחnormalמשימה9 שנים 24 שבועות
ברוך - שינויי ממשק, תכנה ושופתוחnormalמשימה9 שנים 37 שבועותברוך אורן
פרסומות-גבייהפתוחcriticalfeature9 שנים 37 שבועותברוך אורן
מע"ג באינטרנט - ענן תגיותפתוחnormalfeature9 שנים 39 שבועות
מע"ג באינטרנט - מודול פרסום פתוחnormalfeature9 שנים 39 שבועות
מע"ג באינטרנט - מודול קופוניפתוחnormalfeature9 שנים 39 שבועות
דפוס - בחירת תמונות פעילות 6 פתוחnormalמשימה9 שנים 39 שבועות
סיווג אתי - טופס שקלול. יעד - פתוחnormalמשימה9 שנים 39 שבועותירון
סיווג אתי - טיפוגרפיה. יעד - 2פתוחnormalמשימה9 שנים 39 שבועותירון
כוכבים 2.0הטיפול מעוכבnormalמשימה9 שנים 42 שבועותירון
שלב תוכן #