קריאות עבור עושים עירום בשישה צבעים

Summaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
איסוף יצירות בפועלפתוחnormalfeature11 שנים 49 שבועותברוך אורן
איסוף כתובות לארגוני הקהילפתוחnormalfeature11 שנים 49 שבועות
גרפיקה לקטלוג והורדת קטלוג פתוחnormalfeature11 שנים 50 שבועות
הודעה לעיתונות ופרסום למדופתוחnormalsupport11 שנים 50 שבועותברוך אורן
היערכות/מעקב תקציביפתוחnormalמשימה11 שנים 50 שבועות
קונספט לקטלוגהטיפול מעוכבnormalfeature11 שנים 49 שבועות
שלב תוכן #