קריאות עבור ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
משימות לקראת הקורס הקרובפתוחnormalמשימה9 שנים 3 שבועותeran
האם יש שותף מתאים?פתוחnormalמשימה10 שנים 7 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #