קריאות עבור כדורעף מתחילים

Summaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
פלייר / הזמנהפתוחnormalמשימה11 שנים 26 שבועות
שיווק ברשתפתוחnormalfeature10 שנים 40 שבועות
השאלות ציוד כדורעףפתוחminorsupport9 שנים 24 שבועותברוך אורן
הצעות מחיר מכנסייםפתוחnormalfeature8 שנים 35 שבועות
סבב שנה טובהפתוחnormalfeature8 שנים 36 שבועות
הוצאת פרסום בכתב לקבוצת הכדפתוחnormalfeature6 שנים 49 שבועותמייקי
שלב תוכן #