קריאות עבור גיוס משאבים מקרנות פרטיות

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מפעל הפיס מה הם רוציםפתוחnormalfeature8 שנים 35 שבועות
מעוכב עד 2010-01: עמיתי אברט לצהטיפול מעוכבnormalfeature9 שנים 43 שבועות
ביטוח למילגאיהטיפול מעוכבnormalfeature9 שנים 44 שבועותברוך אורן
עמותת רוח טובהפתיחה מחדשcriticalfeature10 שנים 45 שבועות
חברה טובהפתוחnormalfeature10 שנים 46 שבועות
ספריית קרנותפתוחnormalמשימה11 שנים 10 שבועות
קרן ספיר - מפעל הפיספתוחnormalמשימה11 שנים 11 שבועות
פרס ספיר - מפעל הפייספתוחnormalמשימה11 שנים 11 שבועות
הקרן הישראלית החדשההטיפול מעוכבnormalמשימה11 שנים 11 שבועות
הקרן לפיתוח הנגבפתוחnormalfeature11 שנים 12 שבועות
קרנות מפעל הפיספתוחcriticalfeature11 שנים 12 שבועות
קרן תד אריסון - תחקירפתיחה מחדשcriticalfeature11 שנים 13 שבועות
תחקיר קרנות + חפיפהפתוחcriticalfeature11 שנים 13 שבועותשרון אדרי
שלב תוכן #