קריאות עבור גיוס משאבים מקרנות פרטיות

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מפעל הפיס מה הם רוציםפתוחnormalfeature8 שנים 12 שבועות
מעוכב עד 2010-01: עמיתי אברט לצהטיפול מעוכבnormalfeature9 שנים 20 שבועות
ביטוח למילגאיהטיפול מעוכבnormalfeature9 שנים 21 שבועותברוך אורן
עמותת רוח טובהפתיחה מחדשcriticalfeature10 שנים 22 שבועות
חברה טובהפתוחnormalfeature10 שנים 23 שבועות
ספריית קרנותפתוחnormalמשימה10 שנים 39 שבועות
קרן ספיר - מפעל הפיספתוחnormalמשימה10 שנים 40 שבועות
פרס ספיר - מפעל הפייספתוחnormalמשימה10 שנים 40 שבועות
הקרן הישראלית החדשההטיפול מעוכבnormalמשימה10 שנים 40 שבועות
הקרן לפיתוח הנגבפתוחnormalfeature10 שנים 41 שבועות
קרנות מפעל הפיספתוחcriticalfeature10 שנים 41 שבועות
קרן תד אריסון - תחקירפתיחה מחדשcriticalfeature10 שנים 42 שבועות
תחקיר קרנות + חפיפהפתוחcriticalfeature10 שנים 42 שבועותשרון אדרי
שלב תוכן #