שיתוף ארגונים

Project:היומן הקהילתי לשנת תש"ע (2009-10)
רכיבUser interface
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:ברוך אורן
Status:פתוח
תיאור

1. להוציא מכתב לתפוצת ארגוני הקהילה לגבי מה היומן מציע להם ואיך הם משתלבים
הערות בנצ' לגבי מכתב:
          מחבר ומקשר בין העבר והעתיד - כי אין עתיד בלי עבר
          מדגיש את ההיסטוריה ונקודשות מפתח וציונ דרך בקהילה בארץ
          היומן שימושי ומאוד נוח
          זו השנה השלישית שהפרויקט יוצא לפועל
          מכיל פרטי קשר לארגונים, מכל ספר טלפונים לעסקים ולארגונים
          מכיל פרטים כלליים על הארגונים
          זמין גם באינטרנט (פרוייקט בפיתוח)

2. מפגש סטטוס שבועי בימי רביעי בשמונה בערב כל שבוע
3. אישור קבלת המכתב + בדיקה טלפונית
4. הוצאת עותק להגהות כ-4 ימי עסקים לפני ירידה לדפוס