קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...מעוכב עד 2010-07: עיר הנוערהטיפול מעוכבnormalמשימה8 שנים 30 שבועות
גיוס משאבים ממשלתיהקמת ספריה ציבורית בארכיון פתוחnormalמשימה9 שנים 40 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלניהול תקין 2012: מטלות לביצוע פתוחnormalמשימה7 שנים 25 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםפרק לימודי: בחירות מוניציפלפתוחnormalמשימה10 שנים 7 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...תקשורת עם בתי ספר בחיפהפתוחnormalמשימה7 שנים 51 שבועות
ניהול מתנדביםמנגנון תזכורותפתוחnormalמשימה9 שנים 40 שבועותברוך אורן
כדורעף מתחיליםפלייר / הזמנהפתוחnormalמשימה10 שנים 47 שבועות
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010האם יש שותף מתאים?פתוחnormalמשימה9 שנים 36 שבועותברוך אורן
תיק ארכיון: סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2010להקליד סיכום דיון טל"קפתוחnormalמשימה9 שנים 23 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות באשדודסדנא להסברה בשבט אשדודפתוחnormalמשימה10 שנים 39 שבועות
פיתוח פעילות להט"בית במודיעיןאנשים לקבוצת כדורעף במודיעפתוחnormalמשימה8 שנים 29 שבועותברוך אורן
גיוס משאבים מוניציפליראשל"צ 2014פתוחnormalמשימה4 שנים 44 שבועותישי רוטמן
מצעד הגאווה 2010: מחזירים את המצעד לקהילהפגישת צוות לדוברותפתוחcriticalמשימה8 שנים 21 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםלפני 30/1פתוחcriticalמשימה4 שנים 41 שבועותברוך אורן
גיוס משאבים מקרנות פרטיותהקרן הישראלית החדשההטיפול מעוכבnormalמשימה10 שנים 36 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםאקוםהטיפול מעוכבnormalמשימה10 שנים 39 שבועות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)מלווה קורס הדרכהפתוחnormalמשימה9 שנים 39 שבועות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)קורס מדריכימות 2010פתוחnormalמשימה8 שנים 32 שבועותeran
ניהול מתנדביםדפיות מצעד תל אביבפתוחcriticalמשימה10 שנים 13 שבועות
ניהול מתנדביםאפיון למערכת CRM מתנדביםהטיפול מעוכבnormalמשימה10 שנים 2 שבועותsnuki
שלב תוכן #