קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
מה קורה? הדרכה סיכומי ישבותפתוחnormalמשימה9 שנים 32 שבועות
הרחבת הפעילות בחיפה והקמת סניף חיפה של העמותהתוכן ופעיליות לסניף חיפהפתוחnormalמשימה7 שנים 16 שבועות
ניהול מתנדביםמסמכי חפיפהפתוחnormalמשימה9 שנים 13 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהשיווק..ספט'2010פתוחnormalמשימה7 שנים 41 שבועותwildseed
ניהול מתנדביםנושאים לישבות צוותפתוחnormalמשימה9 שנים 31 שבועות
תחזוקת אתרעיצוב חדש לאתרפתוחnormalמשימה7 שנים 19 שבועות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)איתור וגיבוש צוות הדרכהפתוחnormalמשימה8 שנים 9 שבועות
מדריך העסקים הגאים של ישראלסידור הנחיתה למדריך העסקים פתוחnormalמשימה7 שנים 41 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםנוהל רישום נוכחות בפעילויופתוחnormalמשימה9 שנים 29 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהפעילות חברתית למפגש ינוארפתוחnormalמשימה8 שנים 24 שבועותwildseed
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)חוברת קורס מדריכיםפתוחnormalמשימה9 שנים 17 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהאוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה8 שנים 24 שבועותwildseed
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתבקשה לקבלת שירותי מד"א בתרופתוחcriticalמשימה3 שנים 43 שבועות
מה קורה? הדרכהיום חשיפה של מה קורה.פתוחnormalמשימה9 שנים 17 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםכרטיסי ביקורהטיפול מעוכבminorמשימה10 שנים 26 שבועות
מה קורה? הדרכהגיוס פעילים למה קורהפתוחnormalמשימה9 שנים 29 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהאוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה8 שנים 24 שבועותwildseed
ניהול משרד שישה צבעיםמטלות גזברות לחודש מרץפתוחnormalמשימה8 שנים 14 שבועות
ניהול מתנדביםסינכרון נרשמים לקורס העשרהפתוחnormalמשימה9 שנים 29 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהלוגיסטיקה-ינוארפתוחcriticalמשימה8 שנים 24 שבועותwildseed
שלב תוכן #