קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
שישה צבעים ועד מנהלניהול תקין 2012: מטלות לביצוע פתוחnormalמשימה6 שנים 43 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...מעוכב עד 2010-07: עיר הנוערהטיפול מעוכבnormalמשימה7 שנים 48 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםאקוםהטיפול מעוכבnormalמשימה10 שנים 5 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...תקשורת עם בתי ספר בחיפהפתוחnormalמשימה7 שנים 17 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותהקרן הישראלית החדשההטיפול מעוכבnormalמשימה10 שנים 2 שבועות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)מלווה קורס הדרכהפתוחnormalמשימה9 שנים 5 שבועות
ניהול מתנדביםדפיות מצעד תל אביבפתוחcriticalמשימה9 שנים 31 שבועות
תיק ארכיון: סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2010להקליד סיכום דיון טל"קפתוחnormalמשימה8 שנים 41 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםאפיון למערכת CRM מתנדביםהטיפול מעוכבnormalמשימה9 שנים 20 שבועותsnuki
ניהול מתנדביםמציאת מלוווה לרכז מתנדביםפתוחnormalמשימה9 שנים 5 שבועות
ניהול מתנדביםצוות ראשי צוותים לפרויקטיםפתוחnormalמשימה10 שנים 18 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות באשדודאירוע גדול באשדודפתוחnormalמשימה9 שנים 5 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליראשל"צ 2014פתוחnormalמשימה4 שנים 10 שבועותישי רוטמן
מצעד הגאווה 2010: מחזירים את המצעד לקהילהפגישת צוות לדוברותפתוחcriticalמשימה7 שנים 39 שבועות
פיתוח פעילות להט"בית במודיעיןאנשים לקבוצת כדורעף במודיעפתוחnormalמשימה7 שנים 47 שבועותברוך אורן
גיוס משאבים מקרנות פרטיותספריית קרנותפתוחnormalמשימה10 שנים שבוע אחד
ניהול משרד שישה צבעיםלפני 30/1פתוחcriticalמשימה4 שנים 6 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםדיווח שעות חודש דצמבר-ינוארפתוחnormalמשימה9 שנים 5 שבועות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)קורס מדריכימות 2010פתוחnormalמשימה7 שנים 50 שבועותeran
מדריך העסקים הגאים של ישראלסיווג אתי - טיפוגרפיה. יעד - 2פתוחnormalמשימה7 שנים 39 שבועותירון
שלב תוכן #