קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
פיתוח פעילות בחדרהלוגיסטיקה-ינוארפתוחcriticalמשימה7 שנים 46 שבועותwildseed
ניהול מתנדביםדיווח שעות חודש דצמבר-ינוארפתוחnormalמשימה8 שנים 45 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמטלות גזברות לחודש מרץפתוחnormalמשימה7 שנים 37 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםדברים שקורנליה צריכה להחזיפתוחnormalמשימה9 שנים 8 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהגרפיקהפתוחnormalמשימה7 שנים 46 שבועותwildseed
תחזוקת אתרשדרוג האתר לדרופל 6פתוחnormalמשימה8 שנים 44 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםענבל - מתנדבת קיימתפתוחnormalמשימה9 שנים 20 שבועותsnuki
פרויקט בית ספר גאה 2010מעוכב עד 2010-04-15: כתיבת נוהל פהטיפול מעוכבnormalמשימה7 שנים 34 שבועות
איושי תפקידי מתנדביםריכוז נושא תמיכותפתוחcriticalמשימה9 שנים 7 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותקרן ספיר - מפעל הפיספתוחnormalמשימה9 שנים 41 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםעדכון קובץ הוצאות והחזריםפתוחcriticalמשימה9 שנים 19 שבועותslioz
מדוושים בטבע - קבוצת רכיבה הומו-לסבית-בי וטראנסטיול אפריל לבית נטופהפתוחnormalמשימה7 שנים 32 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמספר דברים שיש לעשות ולהשליפתוחnormalמשימה9 שנים 5 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותפרס ספיר - מפעל הפייספתוחnormalמשימה9 שנים 41 שבועות
היומן הקהילתי באינטרנטעמוד לכל ארגון בקהילהפתוחnormalמשימה8 שנים 44 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםלהקליד 10-20 חשבוניותפתוחnormalמשימה9 שנים 19 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליראשל"צ 2014פתוחnormalמשימה3 שנים 50 שבועותישי רוטמן
מדריך העסקים הגאים של ישראלדפוס - בחירת תמונות פעילות 6 פתוחnormalמשימה7 שנים 27 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםקלטות DVפתוחnormalמשימה9 שנים 17 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםלפני 30/1פתוחcriticalמשימה3 שנים 46 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #