קריאות עבור יום ספורט קהילתי 2012

Summaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
ברושור עם לוחז מנים ומפה לאפתוחnormalsupport8 שנים 21 שבועותברוך אורן
השלמת מסמכים לתמיכהפתוחnormalfeature8 שנים 17 שבועות
רישוי עסקיםפתוחnormalfeature8 שנים 18 שבועותברוך אורן
שת"פ איגודי ספורטפתוחcriticalמשימה8 שנים 21 שבועות
שלב תוכן #