קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
מה קורה? הדרכה סיכומי ישבותפתוחnormalמשימה8 שנים 33 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה1.איש קשר מועדונים.פתוחnormalfeature4 שנים 45 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה2.(אסף) ריכוז להקות ומנחהפתוחnormalfeature4 שנים 44 שבועות
פיתוח פעילות בחדרה2010-04 מזון למפגשפתוחnormalfeature7 שנים 10 שבועות
פיתוח פעילות בחדרה2010-04 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature7 שנים 11 שבועות
פיתוח פעילות בחדרה2010-05 מזוןפתוחnormalfeature7 שנים 10 שבועות
פיתוח פעילות בחדרה2010-05 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature7 שנים 10 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה3. צוות הפצה שטחפתוחnormalfeature4 שנים 45 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה4.צוות פייס+אתרפתוחnormalfeature4 שנים 45 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה5.גזברות / משאבים לדפוס וכו'.פתוחnormalfeature4 שנים 45 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה6. רכז מאסטרינג והפקת אלבוםפתוחnormalfeature4 שנים 45 שבועות
תחזוקת אתרassigned to meפתוחnormalfeature9 שנים 27 שבועות
תחזוקת אתרWEBFORM לא עובד עם PHP5.3פתוחnormalbug5 שנים 11 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...אודי חזר לארץפתוחnormalfeature5 שנים 13 שבועותמייקי
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיאוטובוסים לעצרות 13/8פתוחnormalfeature5 שנים 44 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות בחדרהאוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה7 שנים 25 שבועותwildseed
פיתוח פעילות בחדרהאוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה7 שנים 25 שבועותwildseed
פיתוח פעילות להט"בית במודיעיןאולם לקבוצת כדורעףפתוחnormalfeature7 שנים 6 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםאחרי האסיפה השנתית הראשונהפתוחnormalfeature8 שנים 20 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםאיחוד רשומות במקלפתוחnormalfeature6 שנים 43 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #