קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
מה קורה? הדרכה סיכומי ישבותפתוחnormalמשימה10 שנים 28 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה1.איש קשר מועדונים.פתוחnormalfeature6 שנים 39 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה2.(אסף) ריכוז להקות ומנחהפתוחnormalfeature6 שנים 39 שבועות
פיתוח פעילות בחדרה2010-04 מזון למפגשפתוחnormalfeature9 שנים 5 שבועות
פיתוח פעילות בחדרה2010-04 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature9 שנים 6 שבועות
פיתוח פעילות בחדרה2010-05 מזוןפתוחnormalfeature9 שנים 5 שבועות
פיתוח פעילות בחדרה2010-05 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature9 שנים 5 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה3. צוות הפצה שטחפתוחnormalfeature6 שנים 39 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה4.צוות פייס+אתרפתוחnormalfeature6 שנים 39 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה5.גזברות / משאבים לדפוס וכו'.פתוחnormalfeature6 שנים 39 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה6. רכז מאסטרינג והפקת אלבוםפתוחnormalfeature6 שנים 39 שבועות
תחזוקת אתרassigned to meפתוחnormalfeature11 שנים 22 שבועות
תחזוקת אתרWEBFORM לא עובד עם PHP5.3פתוחnormalbug7 שנים 5 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...אודי חזר לארץפתוחnormalfeature7 שנים 8 שבועותמייקי
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיאוטובוסים לעצרות 13/8פתוחnormalfeature7 שנים 39 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות בחדרהאוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה9 שנים 20 שבועותwildseed
פיתוח פעילות בחדרהאוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה9 שנים 20 שבועותwildseed
פיתוח פעילות להט"בית במודיעיןאולם לקבוצת כדורעףפתוחnormalfeature9 שנים שבוע אחד
ניהול משרד שישה צבעיםאחרי האסיפה השנתית הראשונהפתוחnormalfeature10 שנים 15 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםאיחוד רשומות במקלפתוחnormalfeature8 שנים 38 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #