קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
מה קורה? הדרכה סיכומי ישבותפתוחnormalמשימה10 שנים 6 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה1.איש קשר מועדונים.פתוחnormalfeature6 שנים 17 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה2.(אסף) ריכוז להקות ומנחהפתוחnormalfeature6 שנים 17 שבועות
פיתוח פעילות בחדרה2010-04 מזון למפגשפתוחnormalfeature8 שנים 35 שבועות
פיתוח פעילות בחדרה2010-04 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature8 שנים 36 שבועות
פיתוח פעילות בחדרה2010-05 מזוןפתוחnormalfeature8 שנים 35 שבועות
פיתוח פעילות בחדרה2010-05 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature8 שנים 35 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה3. צוות הפצה שטחפתוחnormalfeature6 שנים 17 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה4.צוות פייס+אתרפתוחnormalfeature6 שנים 17 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה5.גזברות / משאבים לדפוס וכו'.פתוחnormalfeature6 שנים 17 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה6. רכז מאסטרינג והפקת אלבוםפתוחnormalfeature6 שנים 17 שבועות
תחזוקת אתרassigned to meפתוחnormalfeature11 שנים 5 שעות
תחזוקת אתרWEBFORM לא עובד עם PHP5.3פתוחnormalbug6 שנים 35 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...אודי חזר לארץפתוחnormalfeature6 שנים 38 שבועותמייקי
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיאוטובוסים לעצרות 13/8פתוחnormalfeature7 שנים 17 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות בחדרהאוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה8 שנים 50 שבועותwildseed
פיתוח פעילות בחדרהאוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה8 שנים 50 שבועותwildseed
פיתוח פעילות להט"בית במודיעיןאולם לקבוצת כדורעףפתוחnormalfeature8 שנים 31 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםאחרי האסיפה השנתית הראשונהפתוחnormalfeature9 שנים 45 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםאיחוד רשומות במקלפתוחnormalfeature8 שנים 16 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #