קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
מה קורה? הדרכה סיכומי ישבותפתוחnormalמשימה9 שנים 32 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה1.איש קשר מועדונים.פתוחnormalfeature5 שנים 44 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה2.(אסף) ריכוז להקות ומנחהפתוחnormalfeature5 שנים 43 שבועות
פיתוח פעילות בחדרה2010-04 מזון למפגשפתוחnormalfeature8 שנים 9 שבועות
פיתוח פעילות בחדרה2010-04 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature8 שנים 11 שבועות
פיתוח פעילות בחדרה2010-05 מזוןפתוחnormalfeature8 שנים 9 שבועות
פיתוח פעילות בחדרה2010-05 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature8 שנים 9 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה3. צוות הפצה שטחפתוחnormalfeature5 שנים 44 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה4.צוות פייס+אתרפתוחnormalfeature5 שנים 44 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה5.גזברות / משאבים לדפוס וכו'.פתוחnormalfeature5 שנים 44 שבועות
אירוע תרבות מחאתית ואיסוף תרומות למחאה6. רכז מאסטרינג והפקת אלבוםפתוחnormalfeature5 שנים 44 שבועות
תחזוקת אתרassigned to meפתוחnormalfeature10 שנים 26 שבועות
תחזוקת אתרWEBFORM לא עובד עם PHP5.3פתוחnormalbug6 שנים 10 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...אודי חזר לארץפתוחnormalfeature6 שנים 12 שבועותמייקי
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיאוטובוסים לעצרות 13/8פתוחnormalfeature6 שנים 43 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות בחדרהאוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה8 שנים 24 שבועותwildseed
פיתוח פעילות בחדרהאוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה8 שנים 24 שבועותwildseed
פיתוח פעילות להט"בית במודיעיןאולם לקבוצת כדורעףפתוחnormalfeature8 שנים 5 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםאחרי האסיפה השנתית הראשונהפתוחnormalfeature9 שנים 19 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםאיחוד רשומות במקלפתוחnormalfeature7 שנים 42 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #