קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטסמל מיוןSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שלישית לשנת 2012פתוחnormalfeature6 שנים 5 ימיםברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלכניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה9 שנים 16 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature8 שנים 3 ימיםברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלחוברת לסיכום שנת 2010 בעמותהפתוחnormalfeature7 שנים 23 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלרישום עמותההטיפול מעוכבminorמשימה10 שנים 48 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלמרסיה ואלכס לא רשומים לאתרפתוחnormalמשימה9 שנים 16 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד רביעית ל-2010 ביום שפתוחnormalמשימה8 שנים 3 ימיםברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature7 שנים 41 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלדיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה4 שנים 27 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שלישית - 10/1/2008פתוחnormalfeature10 שנים 39 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature9 שנים 10 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלניהול תקין 2012: מטלות לביצוע פתוחnormalמשימה7 שנים 26 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלדברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature8 שנים 27 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שניה לשנת 2013פתוחnormalfeature5 שנים 32 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלמסיבת התרמה אחרי הפריצהפתוחnormalfeature8 שנים 27 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד 29 לנובמברפתוחnormalfeature10 שנים 36 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature8 שנים 50 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature8 שנים 3 ימיםברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלדוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature7 שנים 50 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבה חצי שנתיתפתוחnormalfeature10 שנים 11 שבועות
שלב תוכן #