קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטסמל מיוןSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
שישה צבעים ועד מנהלגאנט לתקופה 2/2008פתוחnormalfeature10 שנים 28 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלהחלטה בנושא פסטיבלי בשקלפתוחnormalfeature9 שנים 38 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד ראשונה לשנת 2012פתוחnormalfeature6 שנים 49 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שלישית לשנת 2012פתוחnormalfeature6 שנים 17 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלכניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה9 שנים 33 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature8 שנים 17 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלחוברת לסיכום שנת 2010 בעמותהפתוחnormalfeature7 שנים 40 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלרישום עמותההטיפול מעוכבminorמשימה11 שנים 12 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלמרסיה ואלכס לא רשומים לאתרפתוחnormalמשימה9 שנים 33 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד רביעית ל-2010 ביום שפתוחnormalמשימה8 שנים 17 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature8 שנים 6 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלדיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה4 שנים 44 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שלישית - 10/1/2008פתוחnormalfeature11 שנים 4 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature9 שנים 27 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלניהול תקין 2012: מטלות לביצוע פתוחnormalמשימה7 שנים 43 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלדברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature8 שנים 44 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שניה לשנת 2013פתוחnormalfeature5 שנים 49 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלמסיבת התרמה אחרי הפריצהפתוחnormalfeature8 שנים 44 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד 29 לנובמברפתוחnormalfeature11 שנים שבוע אחדברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature9 שנים 15 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #