קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטסמל מיוןSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
שישה צבעים ועד מנהלדברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature7 שנים 11 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שניה לשנת 2013פתוחnormalfeature4 שנים 16 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלמסיבת התרמה אחרי הפריצהפתוחnormalfeature7 שנים 11 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד 29 לנובמברפתוחnormalfeature9 שנים 20 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature7 שנים 33 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature6 שנים 36 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלדוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature6 שנים 34 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבה חצי שנתיתפתוחnormalfeature8 שנים 46 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלתכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature6 שנים 34 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלסגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeatureשנה אחת 26 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד 28/8פתוחnormalfeature8 שנים 46 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד 22/12/2008פתוחnormalfeature8 שנים 30 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלתכנון שנת 2016פתוחnormalfeatureשנה אחת 26 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלגאנט לתקופה 2/2008פתוחnormalfeature8 שנים 46 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלהחלטה בנושא פסטיבלי בשקלפתוחnormalfeature8 שנים 4 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד ראשונה לשנת 2012פתוחnormalfeature5 שנים 15 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שלישית לשנת 2012פתוחnormalfeature4 שנים 36 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלכניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה7 שנים 52 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature6 שנים 36 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלחוברת לסיכום שנת 2010 בעמותהפתוחnormalfeature6 שנים 6 שבועות
שלב תוכן #