קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטסמל מיוןSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שלישית - 10/1/2008פתוחnormalfeature10 שנים 13 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature8 שנים 36 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלניהול תקין 2012: מטלות לביצוע פתוחnormalמשימה7 שנים 3 ימים
שישה צבעים ועד מנהלדברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature8 שנים שבוע אחד
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שניה לשנת 2013פתוחnormalfeature5 שנים 6 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלמסיבת התרמה אחרי הפריצהפתוחnormalfeature8 שנים שבוע אחדברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד 29 לנובמברפתוחnormalfeature10 שנים 10 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature8 שנים 24 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature7 שנים 26 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלדוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature7 שנים 24 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבה חצי שנתיתפתוחnormalfeature9 שנים 37 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלתכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature7 שנים 24 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלסגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature2 שנים 17 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד 28/8פתוחnormalfeature9 שנים 37 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד 22/12/2008פתוחnormalfeature9 שנים 21 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלתכנון שנת 2016פתוחnormalfeature2 שנים 17 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלגאנט לתקופה 2/2008פתוחnormalfeature9 שנים 37 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלהחלטה בנושא פסטיבלי בשקלפתוחnormalfeature8 שנים 47 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד ראשונה לשנת 2012פתוחnormalfeature6 שנים 6 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שלישית לשנת 2012פתוחnormalfeature5 שנים 26 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #