קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטסמל מיוןSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
שישה צבעים ועד מנהלדברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature8 שנים 10 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שניה לשנת 2013פתוחnormalfeature5 שנים 15 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלמסיבת התרמה אחרי הפריצהפתוחnormalfeature8 שנים 10 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד 29 לנובמברפתוחnormalfeature10 שנים 19 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature8 שנים 32 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature7 שנים 34 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלדוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature7 שנים 32 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבה חצי שנתיתפתוחnormalfeature9 שנים 45 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלתכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature7 שנים 32 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלסגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature2 שנים 25 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד 28/8פתוחnormalfeature9 שנים 45 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד 22/12/2008פתוחnormalfeature9 שנים 29 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלתכנון שנת 2016פתוחnormalfeature2 שנים 25 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלגאנט לתקופה 2/2008פתוחnormalfeature9 שנים 45 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלהחלטה בנושא פסטיבלי בשקלפתוחnormalfeature9 שנים 3 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד ראשונה לשנת 2012פתוחnormalfeature6 שנים 14 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שלישית לשנת 2012פתוחnormalfeature5 שנים 35 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלכניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה8 שנים 50 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature7 שנים 34 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלחוברת לסיכום שנת 2010 בעמותהפתוחnormalfeature7 שנים 5 שבועות
שלב תוכן #