קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

Summaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
עדכון קובץ הוצאות והחזריםפתוחcriticalמשימה12 שנים 14 שבועותslioz
ביקורת עומק בעמותה - דרישת מפתוחcriticalsupport7 שנים 15 שבועותslioz
סגירת שנת המס 2008פתוחcriticalfeature11 שנים 16 שבועותברוך אורן
לפני 30/1פתוחcriticalמשימה6 שנים 42 שבועותברוך אורן
טיפול בט"ל ספטמברהטיפול מעוכבcriticalfeature12 שנים 34 שבועות
פורום רכזיםפתוחcriticalfeature12 שנים 11 שבועותברוך אורן
שינוי כתובות דוארפתוחcriticalfeature10 שנים 42 שבועותברוך אורן
העסקת מתנדב דרך קרן אברטהטיפול מעוכבcriticalfeature12 שנים 41 שבועות
ביטוח מתנדבים 2013פתוחcriticalfeature7 שנים 39 שבועותברוך אורן
השלמותפתוחcriticalמשימה11 שנים 16 שבועות
סגירת שנת המס 2009פתוחcriticalfeature10 שנים שבוע אחדברוך אורן
הכנה לביקורת תוכנה חוקיתפתוחcriticalfeature8 שנים 2 שבועותברוך אורן
מטלות מישיבת צוותפתוחnormalמשימה11 שנים 42 שבועותברוך אורן
מדריך לכתיבת קול קורא לארגופתוחnormalfeature10 שנים 34 שבועות
המדריך הורודהטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 38 שבועותברוך אורן
להקליד 10-20 חשבוניותפתוחnormalמשימה12 שנים 14 שבועות
סרטוני פרסומת בארומהפתוחnormalfeature10 שנים 5 שבועותברוך אורן
חצי שקל שאבדהטיפול מעוכבnormalמשימה12 שנים 42 שבועות
קלטות DVפתוחnormalמשימה12 שנים 12 שבועות
סדר שבועות בקופה הקטנהפתוחnormalfeature11 שנים 18 שבועות
שלב תוכן #