קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
ניהול משרד שישה צבעיםביטוח מתנדבים 2013פתוחcriticalfeature6 שנים 8 שבועותברוך אורן
מה קורה? הדרכההכנת תוכנית לקורס דו-שבועיפתוחcriticalfeature10 שנים 33 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות בחדרהגרפיקה..פתוחcriticalמשימה8 שנים 30 שבועותwildseed
תערוכת אמנות 2011סגירת קונספטפתוחcriticalfeature7 שנים 38 שבועותברוך אורן
סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2009עריכת החומר המסכם של הסמינרפתוחcriticalfeature10 שנים 8 שבועותברוך אורן
מצעד הגאווה 2010: מחזירים את המצעד לקהילהקול קוראת לארגוניםפתוחcriticalfeature8 שנים 45 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותקרן תד אריסון - תחקירפתיחה מחדשcriticalfeature11 שנים 8 שבועות
מה קורה? הדרכהקורס מה קורה-עריכהפתוחcriticalfeature10 שנים 33 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםלפני 30/1פתוחcriticalמשימה5 שנים 11 שבועותברוך אורן
גיוס משאבים מקרנות פרטיותעמותת רוח טובהפתיחה מחדשcriticalfeature10 שנים 40 שבועות
מצעד הגאווה 2010: מחזירים את המצעד לקהילהפגישת צוות לדוברותפתוחcriticalמשימה8 שנים 44 שבועות
יום ספורט 2013ביצוע ביטוליםפתוחcriticalfeature5 שנים 10 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתבקשה לקבלת שירותי מד"א בתרופתוחcriticalמשימה4 שנים 30 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםשינוי כתובות דוארפתוחcriticalfeature9 שנים 11 שבועותברוך אורן
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)חומרי פרסום בקמפוספתוחcriticalfeature8 שנים 45 שבועותברוך אורן
יום ספורט קהילתי 2012שת"פ איגודי ספורטפתוחcriticalמשימה6 שנים 25 שבועות
מחזור ראשון לרוצה עוד!מציאת מרחב פעילות מתאיםפתוחcriticalfeature10 שנים 50 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליעת"א 2012: חמשת מקבלי השכר חתוטופלcriticalfeature7 שנים שבוע אחדמייקי
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)תיאום חדר לקורספתוחcriticalfeature8 שנים 19 שבועותברוך אורן
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיסטטוס ואיסוף ציוד מושאלפתוחcriticalsupport6 שנים 51 שבועותמייקי
שלב תוכן #