קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
ניהול משרד שישה צבעיםהעסקת מתנדב דרך קרן אברטהטיפול מעוכבcriticalfeature10 שנים 10 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםעדכון קובץ הוצאות והחזריםפתוחcriticalמשימה9 שנים 35 שבועותslioz
ניהול משרד שישה צבעיםסגירת שנת המס 2008פתוחcriticalfeature8 שנים 38 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי לשנת תש"ע (2009-10)גרפיקה להגהה ליומןפתוחcriticalfeature8 שנים 33 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםביקורת עומק בעמותה - דרישת מפתוחcriticalsupport4 שנים 36 שבועותslioz
ניהול משרד שישה צבעיםביטוח מתנדבים 2013פתוחcriticalfeature5 שנים 8 שבועותברוך אורן
מה קורה? הדרכההכנת תוכנית לקורס דו-שבועיפתוחcriticalfeature9 שנים 33 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות בחדרהגרפיקה..פתוחcriticalמשימה7 שנים 29 שבועותwildseed
תערוכת אמנות 2011סגירת קונספטפתוחcriticalfeature6 שנים 38 שבועותברוך אורן
סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2009עריכת החומר המסכם של הסמינרפתוחcriticalfeature9 שנים 8 שבועותברוך אורן
מצעד הגאווה 2010: מחזירים את המצעד לקהילהקול קוראת לארגוניםפתוחcriticalfeature7 שנים 45 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותקרן תד אריסון - תחקירפתיחה מחדשcriticalfeature10 שנים 8 שבועות
מה קורה? הדרכהקורס מה קורה-עריכהפתוחcriticalfeature9 שנים 33 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםלפני 30/1פתוחcriticalמשימה4 שנים 11 שבועותברוך אורן
גיוס משאבים מקרנות פרטיותעמותת רוח טובהפתיחה מחדשcriticalfeature9 שנים 40 שבועות
מצעד הגאווה 2010: מחזירים את המצעד לקהילהפגישת צוות לדוברותפתוחcriticalמשימה7 שנים 44 שבועות
יום ספורט 2013ביצוע ביטוליםפתוחcriticalfeature4 שנים 10 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתבקשה לקבלת שירותי מד"א בתרופתוחcriticalמשימה3 שנים 30 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםשינוי כתובות דוארפתוחcriticalfeature8 שנים 11 שבועותברוך אורן
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)חומרי פרסום בקמפוספתוחcriticalfeature7 שנים 45 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #