קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
פיתוח פעילות בחדרהלוגיסטיקה-ינוארפתוחcriticalמשימה8 שנים 50 שבועותwildseed
ניהול משרד שישה צבעיםסגירת שנת המס 2009פתוחcriticalfeature8 שנים 9 שבועותברוך אורן
גיוס משאבים מוניציפליתמיכת עתא"י ל2011פתוחcriticalfeature7 שנים 32 שבועותslioz
גיוס משאבים מקרנות פרטיותקרנות מפעל הפיספתוחcriticalfeature10 שנים 46 שבועות
איושי תפקידי מתנדביםריכוז נושא תמיכותפתוחcriticalמשימה10 שנים 11 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותתחקיר קרנות + חפיפהפתוחcriticalfeature10 שנים 47 שבועותשרון אדרי
ניהול משרד שישה צבעיםטיפול בט"ל ספטמברהטיפול מעוכבcriticalfeature10 שנים 42 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםעדכון קובץ הוצאות והחזריםפתוחcriticalמשימה10 שנים 22 שבועותslioz
ניהול משרד שישה צבעיםסגירת שנת המס 2008פתוחcriticalfeature9 שנים 24 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי לשנת תש"ע (2009-10)גרפיקה להגהה ליומןפתוחcriticalfeature9 שנים 20 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםביקורת עומק בעמותה - דרישת מפתוחcriticalsupport5 שנים 23 שבועותslioz
ניהול משרד שישה צבעיםהעסקת מתנדב דרך קרן אברטהטיפול מעוכבcriticalfeature10 שנים 49 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהגרפיקה..פתוחcriticalמשימה8 שנים 16 שבועותwildseed
תערוכת אמנות 2011סגירת קונספטפתוחcriticalfeature7 שנים 24 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםביטוח מתנדבים 2013פתוחcriticalfeature5 שנים 47 שבועותברוך אורן
מה קורה? הדרכההכנת תוכנית לקורס דו-שבועיפתוחcriticalfeature10 שנים 20 שבועותברוך אורן
סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2009עריכת החומר המסכם של הסמינרפתוחcriticalfeature9 שנים 46 שבועותברוך אורן
מצעד הגאווה 2010: מחזירים את המצעד לקהילהקול קוראת לארגוניםפתוחcriticalfeature8 שנים 31 שבועות
מה קורה? הדרכהקורס מה קורה-עריכהפתוחcriticalfeature10 שנים 20 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםלפני 30/1פתוחcriticalמשימה4 שנים 50 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #