קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
ניהול משרד שישה צבעיםהעסקת מתנדב דרך קרן אברטהטיפול מעוכבcriticalfeature10 שנים שבוע אחד
ניהול משרד שישה צבעיםעדכון קובץ הוצאות והחזריםפתוחcriticalמשימה9 שנים 26 שבועותslioz
ניהול משרד שישה צבעיםסגירת שנת המס 2008פתוחcriticalfeature8 שנים 29 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי לשנת תש"ע (2009-10)גרפיקה להגהה ליומןפתוחcriticalfeature8 שנים 25 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםביקורת עומק בעמותה - דרישת מפתוחcriticalsupport4 שנים 27 שבועותslioz
ניהול משרד שישה צבעיםביטוח מתנדבים 2013פתוחcriticalfeature4 שנים 51 שבועותברוך אורן
מה קורה? הדרכההכנת תוכנית לקורס דו-שבועיפתוחcriticalfeature9 שנים 24 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות בחדרהגרפיקה..פתוחcriticalמשימה7 שנים 21 שבועותwildseed
תערוכת אמנות 2011סגירת קונספטפתוחcriticalfeature6 שנים 29 שבועותברוך אורן
סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2009עריכת החומר המסכם של הסמינרפתוחcriticalfeature8 שנים 51 שבועותברוך אורן
מצעד הגאווה 2010: מחזירים את המצעד לקהילהקול קוראת לארגוניםפתוחcriticalfeature7 שנים 36 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותקרן תד אריסון - תחקירפתיחה מחדשcriticalfeature9 שנים 51 שבועות
מה קורה? הדרכהקורס מה קורה-עריכהפתוחcriticalfeature9 שנים 24 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםלפני 30/1פתוחcriticalמשימה4 שנים 2 שבועותברוך אורן
גיוס משאבים מקרנות פרטיותעמותת רוח טובהפתיחה מחדשcriticalfeature9 שנים 31 שבועות
מצעד הגאווה 2010: מחזירים את המצעד לקהילהפגישת צוות לדוברותפתוחcriticalמשימה7 שנים 35 שבועות
יום ספורט 2013ביצוע ביטוליםפתוחcriticalfeature4 שנים שבוע אחד
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתבקשה לקבלת שירותי מד"א בתרופתוחcriticalמשימה3 שנים 21 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםשינוי כתובות דוארפתוחcriticalfeature8 שנים 2 שבועותברוך אורן
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)חומרי פרסום בקמפוספתוחcriticalfeature7 שנים 36 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #