קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותקרן תד אריסון - תחקירפתיחה מחדשcriticalfeature10 שנים 38 שבועות
מה קורה? הדרכהקורס מה קורה-עריכהפתוחcriticalfeature10 שנים 11 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםלפני 30/1פתוחcriticalמשימה4 שנים 41 שבועותברוך אורן
גיוס משאבים מקרנות פרטיותעמותת רוח טובהפתיחה מחדשcriticalfeature10 שנים 18 שבועות
מצעד הגאווה 2010: מחזירים את המצעד לקהילהפגישת צוות לדוברותפתוחcriticalמשימה8 שנים 22 שבועות
יום ספורט 2013ביצוע ביטוליםפתוחcriticalfeature4 שנים 40 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתבקשה לקבלת שירותי מד"א בתרופתוחcriticalמשימה4 שנים 8 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםשינוי כתובות דוארפתוחcriticalfeature8 שנים 42 שבועותברוך אורן
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)חומרי פרסום בקמפוספתוחcriticalfeature8 שנים 23 שבועותברוך אורן
יום ספורט קהילתי 2012שת"פ איגודי ספורטפתוחcriticalמשימה6 שנים 3 שבועות
מחזור ראשון לרוצה עוד!מציאת מרחב פעילות מתאיםפתוחcriticalfeature10 שנים 28 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליעת"א 2012: חמשת מקבלי השכר חתוטופלcriticalfeature6 שנים 31 שבועותמייקי
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)תיאום חדר לקורספתוחcriticalfeature7 שנים 49 שבועותברוך אורן
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיסטטוס ואיסוף ציוד מושאלפתוחcriticalsupport6 שנים 28 שבועותמייקי
ניהול משרד שישה צבעיםהכנה לביקורת תוכנה חוקיתפתוחcriticalfeature6 שנים 2 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםדפיות מצעד תל אביבפתוחcriticalמשימה10 שנים 14 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםפורום רכזיםפתוחcriticalfeature10 שנים 10 שבועותברוך אורן
תיק ארכיון: סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2010הזמנת אורחים ואישורי השתתפפתוחcriticalfeature9 שנים 19 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםהשלמותפתוחcriticalמשימה9 שנים 16 שבועות
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיהתאמות כספים לאור גניבת מחשפתוחcriticalbug6 שנים 29 שבועותמייקי
שלב תוכן #