קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
ניהול משרד שישה צבעיםסגירת שנת המס 2009פתוחcriticalfeature7 שנים 2 שבועותברוך אורן
גיוס משאבים מוניציפליתמיכת עתא"י ל2011פתוחcriticalfeature6 שנים 24 שבועותslioz
גיוס משאבים מקרנות פרטיותתחקיר קרנות + חפיפהפתוחcriticalfeature9 שנים 39 שבועותשרון אדרי
ניהול משרד שישה צבעיםטיפול בט"ל ספטמברהטיפול מעוכבcriticalfeature9 שנים 34 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותקרנות מפעל הפיספתוחcriticalfeature9 שנים 38 שבועות
איושי תפקידי מתנדביםריכוז נושא תמיכותפתוחcriticalמשימה9 שנים 3 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםהעסקת מתנדב דרך קרן אברטהטיפול מעוכבcriticalfeature9 שנים 41 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםעדכון קובץ הוצאות והחזריםפתוחcriticalמשימה9 שנים 14 שבועותslioz
ניהול משרד שישה צבעיםסגירת שנת המס 2008פתוחcriticalfeature8 שנים 16 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי לשנת תש"ע (2009-10)גרפיקה להגהה ליומןפתוחcriticalfeature8 שנים 12 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםביקורת עומק בעמותה - דרישת מפתוחcriticalsupport4 שנים 15 שבועותslioz
ניהול משרד שישה צבעיםביטוח מתנדבים 2013פתוחcriticalfeature4 שנים 39 שבועותברוך אורן
מה קורה? הדרכההכנת תוכנית לקורס דו-שבועיפתוחcriticalfeature9 שנים 12 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות בחדרהגרפיקה..פתוחcriticalמשימה7 שנים 8 שבועותwildseed
תערוכת אמנות 2011סגירת קונספטפתוחcriticalfeature6 שנים 17 שבועותברוך אורן
סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2009עריכת החומר המסכם של הסמינרפתוחcriticalfeature8 שנים 38 שבועותברוך אורן
מצעד הגאווה 2010: מחזירים את המצעד לקהילהקול קוראת לארגוניםפתוחcriticalfeature7 שנים 24 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותקרן תד אריסון - תחקירפתיחה מחדשcriticalfeature9 שנים 39 שבועות
מה קורה? הדרכהקורס מה קורה-עריכהפתוחcriticalfeature9 שנים 12 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםלפני 30/1פתוחcriticalמשימה3 שנים 42 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #