קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
ניהול מתנדביםדפיות מצעד תל אביבפתוחcriticalמשימה10 שנים 4 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםפורום רכזיםפתוחcriticalfeature10 שנים שבוע אחדברוך אורן
תיק ארכיון: סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2010הזמנת אורחים ואישורי השתתפפתוחcriticalfeature9 שנים 10 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםהשלמותפתוחcriticalמשימה9 שנים 7 שבועות
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיהתאמות כספים לאור גניבת מחשפתוחcriticalbug6 שנים 20 שבועותמייקי
ניהול מתנדביםמפגש עם המנהיגות באשדודפתוחcriticalfeature9 שנים 24 שבועות
מדריך העסקים הגאים של ישראלפרסומות-גבייהפתוחcriticalfeature8 שנים 11 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות בחדרהלוגיסטיקה-ינוארפתוחcriticalמשימה8 שנים 32 שבועותwildseed
ניהול משרד שישה צבעיםסגירת שנת המס 2009פתוחcriticalfeature7 שנים 44 שבועותברוך אורן
גיוס משאבים מוניציפליתמיכת עתא"י ל2011פתוחcriticalfeature7 שנים 15 שבועותslioz
גיוס משאבים מקרנות פרטיותתחקיר קרנות + חפיפהפתוחcriticalfeature10 שנים 29 שבועותשרון אדרי
ניהול משרד שישה צבעיםטיפול בט"ל ספטמברהטיפול מעוכבcriticalfeature10 שנים 25 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותקרנות מפעל הפיספתוחcriticalfeature10 שנים 28 שבועות
איושי תפקידי מתנדביםריכוז נושא תמיכותפתוחcriticalמשימה9 שנים 45 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםהעסקת מתנדב דרך קרן אברטהטיפול מעוכבcriticalfeature10 שנים 32 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםעדכון קובץ הוצאות והחזריםפתוחcriticalמשימה10 שנים 4 שבועותslioz
ניהול משרד שישה צבעיםסגירת שנת המס 2008פתוחcriticalfeature9 שנים 7 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי לשנת תש"ע (2009-10)גרפיקה להגהה ליומןפתוחcriticalfeature9 שנים 2 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםביקורת עומק בעמותה - דרישת מפתוחcriticalsupport5 שנים 5 שבועותslioz
ניהול משרד שישה צבעיםביטוח מתנדבים 2013פתוחcriticalfeature5 שנים 29 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #