קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

Summaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
ביטוח לעמותהפתוחnormalbug10 שנים 30 שבועותברוך אורן
שינוי כתובות דוארפתוחcriticalfeature10 שנים 42 שבועותברוך אורן
לך תביא ינוארפתוחnormalfeature12 שנים 38 שבועות
השאלת ציוד למסיבת התרמה יואפתוחnormalfeature10 שנים 34 שבועותברוך אורן
יצירת טופס תלונת לקוח באתרפתוחminorfeature12 שנים 37 שבועות
טונר למדפסתפתוחnormalfeature12 שנים 37 שבועות
סיכום חודש ראשון ורעיונות לפתוחnormalfeature10 שנים 31 שבועות
תחקיר מסכם ינוארפתוחnormalfeature12 שנים 36 שבועות
הכנות למעמפתוחnormalfeature12 שנים 36 שבועות
מגבר מקאריןפתוחnormalfeature12 שנים 36 שבועות
מדידת החזר השקעהפתוחnormalfeature10 שנים 30 שבועות
הקלדת אנשי קשרפתוחnormalfeature12 שנים 36 שבועות
הוצאות רכב ל-2009פתוחnormalfeature10 שנים 28 שבועות
חפיפת כניסה למשרדפתוחnormalfeature12 שנים 21 שבועות
סגירת שנת המס 2009פתוחcriticalfeature10 שנים שבוע אחדברוך אורן
אחרי האסיפה השנתית הראשונהפתוחnormalfeature11 שנים 37 שבועותברוך אורן
רשימת קניות לחודש אפרילפתוחnormalfeature10 שנים 28 שבועותברוך אורן
תיאום חדר לישיבת שיווק מה קפתוחnormalfeature11 שנים 16 שבועותברוך אורן
נ.מ.ב. מדגל ושלטפתוחnormalfeature12 שנים 20 שבועות
מדריך לכתיבת קול קורא לארגופתוחnormalfeature10 שנים 34 שבועות
שלב תוכן #