קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
ניהול משרד שישה צבעיםהקלדת אנשי קשרפתוחnormalfeature11 שנים 14 שבועות
תחזוקת אתרעמוד שאלות נפוצותפתוחnormalfeature9 שנים 13 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלגאנט לתקופה 2/2008פתוחnormalfeature10 שנים 41 שבועותברוך אורן
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)תיאום חדר לקורספתוחcriticalfeature8 שנים 27 שבועותברוך אורן
מה קורה? הדרכהגיוס פעילים למה קורהפתוחnormalמשימה10 שנים 25 שבועות
פיתוח פעילות באשדודלפרסם מודעת דרושיםפתוחnormalfeature10 שנים 19 שבועות
ניהול מתנדביםגיוס חברי ועד חדשים לעמותהפתוחnormalfeature10 שנים 10 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלהחלטה בנושא פסטיבלי בשקלפתוחnormalfeature9 שנים 51 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי באינטרנטהזנת אירועים היסטוריים מאתפתוחnormalfeature9 שנים 19 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות בחדרהלהזמין אנשים לסלון בחדרהפתוחnormalfeature9 שנים 8 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהפעילות חברתית למפגש ינוארפתוחnormalמשימה9 שנים 20 שבועותwildseed
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010משימות לקראת הקורס הקרובפתוחnormalמשימה9 שנים 11 שבועותeran
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010סגירת לוז הרצאות ושמות מרציפתוחnormalfeature9 שנים 5 שבועות
מדריך העסקים הגאים של ישראלסיווג אתי - טופס שקלול. יעד - פתוחnormalמשימה9 שנים יום אחדירון
מדריך העסקים הגאים של ישראלסידור הנחיתה למדריך העסקים פתוחnormalמשימה8 שנים 37 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםחוסרים בבקלסר מקורפתוחnormalמשימה8 שנים 27 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...לבדוק לגבי מרכז הצעיריםפתוחnormalfeature8 שנים 12 שבועות
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהירידה עליזה לאילתפתוחnormalfeature8 שנים 3 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...רשימת ציוד עיר הנוערפתוחnormalfeature7 שנים 40 שבועות
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיסטטוס ואיסוף ציוד מושאלפתוחcriticalsupport7 שנים 7 שבועותמייקי
שלב תוכן #