קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
ניהול משרד שישה צבעיםהקלדת אנשי קשרפתוחnormalfeature11 שנים שבוע אחד
תחזוקת אתרעמוד שאלות נפוצותפתוחnormalfeature8 שנים 52 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלגאנט לתקופה 2/2008פתוחnormalfeature10 שנים 28 שבועותברוך אורן
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)תיאום חדר לקורספתוחcriticalfeature8 שנים 14 שבועותברוך אורן
מה קורה? הדרכהגיוס פעילים למה קורהפתוחnormalמשימה10 שנים 12 שבועות
פיתוח פעילות באשדודלפרסם מודעת דרושיםפתוחnormalfeature10 שנים 5 שבועות
ניהול מתנדביםגיוס חברי ועד חדשים לעמותהפתוחnormalfeature9 שנים 49 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלהחלטה בנושא פסטיבלי בשקלפתוחnormalfeature9 שנים 38 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי באינטרנטהזנת אירועים היסטוריים מאתפתוחnormalfeature9 שנים 6 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות בחדרהלהזמין אנשים לסלון בחדרהפתוחnormalfeature8 שנים 47 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהפעילות חברתית למפגש ינוארפתוחnormalמשימה9 שנים 6 שבועותwildseed
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010משימות לקראת הקורס הקרובפתוחnormalמשימה8 שנים 50 שבועותeran
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010סגירת לוז הרצאות ושמות מרציפתוחnormalfeature8 שנים 44 שבועות
מדריך העסקים הגאים של ישראלסיווג אתי - טופס שקלול. יעד - פתוחnormalמשימה8 שנים 39 שבועותירון
מדריך העסקים הגאים של ישראלסידור הנחיתה למדריך העסקים פתוחnormalמשימה8 שנים 24 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםחוסרים בבקלסר מקורפתוחnormalמשימה8 שנים 13 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...לבדוק לגבי מרכז הצעיריםפתוחnormalfeature7 שנים 51 שבועות
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהירידה עליזה לאילתפתוחnormalfeature7 שנים 42 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...רשימת ציוד עיר הנוערפתוחnormalfeature7 שנים 26 שבועות
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיסטטוס ואיסוף ציוד מושאלפתוחcriticalsupport6 שנים 46 שבועותמייקי
שלב תוכן #