קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
ניהול משרד שישה צבעיםלוגואיםפתוחminorfeature6 שנים 39 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםטופס ביטוח מתנדביםפתוחnormalfeature9 שנים 31 שבועות
פיתוח פעילות באשדודסדנא להסברה בשבט אשדודפתוחnormalמשימה9 שנים 31 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםהכנות למעמפתוחnormalfeature9 שנים 27 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותחברה טובהפתוחnormalfeature9 שנים 11 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבה חצי שנתיתפתוחnormalfeature9 שנים 2 שבועות
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010פרסום ושיווקפתוחnormalfeature8 שנים 50 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםנוהל רישום נוכחות בפעילויופתוחnormalמשימה8 שנים 38 שבועות
ניהול מתנדביםד.פתוחnormalfeature8 שנים 31 שבועות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)חוברת קורס מדריכיםפתוחnormalמשימה8 שנים 26 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםשינוי כתובות דוארפתוחcriticalfeature7 שנים 33 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות להט"בית במודיעיןהדרכה לקבוצת כדורעף במודיעפתוחnormalfeature7 שנים 21 שבועות
תחזוקת אתרעיצוב חדש לאתרפתוחnormalמשימה6 שנים 28 שבועות
פרויקט בית ספר גאה 2010איתור חניכיםפתוחnormalfeature7 שנים 22 שבועות
מדוושים בטבע - קבוצת רכיבה הומו-לסבית-בי וטראנסטיול אופניים מאי לאילתפתוחnormalfeature7 שנים 15 שבועות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)חומרי פרסום בקמפוספתוחcriticalfeature7 שנים 14 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות בחדרהשיווק..ספט'2010פתוחnormalמשימה6 שנים 50 שבועותwildseed
שישה צבעים ועד מנהלתכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature6 שנים 41 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...מפגש מנכ"ל רכז ראיונות מתנדפתוחnormalfeature6 שנים 26 שבועות
מצעד גאווה בראשון 2011סטיקרים: גיוס שותפותיםפתוחnormalfeature6 שנים 16 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #