קריאות עבור ניהול משרד שישה צבעים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
לוגואיםפתוחminorfeature9 שנים 48 שבועות
טופס ביטוח מתנדביםפתוחnormalfeature12 שנים 40 שבועות
טיפול בט"ל ספטמברהטיפול מעוכבcriticalfeature12 שנים 34 שבועות
טונר למדפסתפתוחnormalfeature12 שנים 37 שבועות
הקלדת אנשי קשרפתוחnormalfeature12 שנים 36 שבועות
נ.מ.ב. מדגל ושלטפתוחnormalfeature12 שנים 20 שבועות
קטלוג מצאיפתוחnormalfeature12 שנים 12 שבועות
כפר התיאלנדיפתוחnormalfeature12 שנים 9 שבועות
מספר דברים שיש לעשות ולהשליפתוחnormalמשימה12 שנים 3 ימים
לך תביא נובמברפתוחnormalמשימה11 שנים 46 שבועות
מהמהמה מדפסת לייזר למתנספתוחnormalfeature11 שנים 22 שבועות
מטלות גזברות לחודש מרץפתוחnormalמשימה10 שנים 32 שבועות
מדידת החזר השקעהפתוחnormalfeature10 שנים 30 שבועות
שקית ספט'פתוחnormalfeature10 שנים 5 שבועות
חוסרים בבקלסר מקורפתוחnormalמשימה9 שנים 49 שבועות
כתיבת נוהל תיוקפתוחminorfeature12 שנים 38 שבועות
חצי שקל שאבדהטיפול מעוכבnormalמשימה12 שנים 42 שבועות
יצירת טופס תלונת לקוח באתרפתוחminorfeature12 שנים 37 שבועות
מגבר מקאריןפתוחnormalfeature12 שנים 36 שבועות
סגירת "תקופת החושך" במשרדפתוחnormalמשימה12 שנים 21 שבועות
שלב תוכן #