קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
ניהול משרד שישה צבעיםמדריך לכתיבת קול קורא לארגופתוחnormalfeature8 שנים 17 שבועות
מדריך העסקים הגאים של ישראלמע"ג באינטרנט - מודול פרסום פתוחnormalfeature8 שנים 4 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...ראש1 ומעריב לנוערפתוחnormalfeature7 שנים 34 שבועות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)קריאת ספר קורספתוחnormalfeature8 שנים 10 שבועות
פיתוח פעילות בחדרההיחידה למעורבות חברתיתפתוחnormalfeature8 שנים 9 שבועות
מצעד הגאווה 2010: מחזירים את המצעד לקהילהפגישת צוות לדוברותפתוחcriticalמשימה8 שנים 5 שבועות
כדורעף מתחיליםהצעות מחיר מכנסייםפתוחnormalfeature7 שנים 40 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםשקית ספט'פתוחnormalfeature7 שנים 40 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםעדכון נהליםפתוחnormalfeature7 שנים 33 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלדוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature7 שנים 33 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...דומיין מת - ברוך לטיפולךפתוחnormalfeature7 שנים 30 שבועות
הרחבת הפעילות בחיפה והקמת סניף חיפה של העמותהתוכן ופעיליות לסניף חיפהפתוחnormalמשימה7 שנים 16 שבועות
מסיבות נוער בצפוןנדחה ליולי - מסיבת נוער הבאההטיפול מעוכבnormalfeature7 שנים 8 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...מעוכב עד 7/2011: סמינר אפריל 2011הטיפול מעוכבnormalfeature7 שנים 7 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלניהול תקין 2012: מטלות לביצוע פתוחnormalמשימה7 שנים 9 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםחול המועד פסחפתוחnormalfeature7 שנים 9 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםהספאם אכל לי את השיעוריםפתוחnormalfeature7 שנים 7 שבועות
מה קורה? הדרכהאקטיוידיאו מפגש 01פתוחnormalfeature7 שנים 7 שבועות
תחזוקת אתרשיפוצים באתר הבדיקותפתוחminorfeature10 שנים 39 שבועות
תחזוקת אתרעדכון כתובות לתרומותפתוחnormalsupport10 שנים 33 שבועות
שלב תוכן #