קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...חוברת הדרכה על מיניות ופגיעפתוחnormalfeature4 שנים 7 שבועות
ניהול מתנדביםמ.135פתוחnormalfeature9 שנים 30 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםקלטות DVפתוחnormalמשימה9 שנים 25 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתגיוס אמן מושך קהל למצעד בראפתוחnormalfeature3 שנים 48 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבה חצי שנתיתפתוחnormalfeature9 שנים 24 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתפוליטיקאים בראשלצפתוחnormalמשימה3 שנים 44 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתמשלוח חשבוניות ראשלצ-מרץ לבפתוחnormalfeature3 שנים 39 שבועות
פרויקט בית ספר גאה 2010בדיקה - פרויקט ברקפתוחnormalfeature9 שנים 22 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלסגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature2 שנים 4 שבועות
מה קורה? הדרכהפרוייקט דוקומנטרי "הדר"פתוחnormalמשימה9 שנים 22 שבועות
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010פרסום ושיווקפתוחnormalfeature9 שנים 20 שבועות
ניהול מתנדביםטיפול בכתובות שגויותפתוחnormalbug9 שנים 13 שבועות
ניהול מתנדביםהכשרה לרכז מתנדבים חדשפתוחnormalfeature9 שנים 16 שבועות
מה קורה? הדרכהחניכת דפנה לעריכהפתוחnormalמשימה9 שנים 12 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםנוהל רישום נוכחות בפעילויופתוחnormalמשימה9 שנים 8 שבועות
ניהול מתנדביםמפגש עם המנהיגות באשדודפתוחcriticalfeature8 שנים 46 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםסגירה מול עמותת שלומיתפתוחnormalfeature9 שנים 7 שבועות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)הקמת ועדת היגוי ותיאוםפתוחnormalfeature8 שנים 48 שבועות
ניהול מתנדביםד.פתוחnormalfeature9 שנים שבוע אחד
ניהול מתנדביםמציאת מלוווה לרכז מתנדביםפתוחnormalמשימה9 שנים שבוע אחד
שלב תוכן #