קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תכנון שנת 2016פתוחnormalfeature6 שנים 41 שבועות
סגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature6 שנים 41 שבועות
ישיבת ועד שניה לשנת 2013פתוחnormalfeature9 שנים 30 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שלישית לשנת 2012פתוחnormalfeature9 שנים 50 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2012פתוחnormalfeature10 שנים 30 שבועותברוך אורן
חוברת לסיכום שנת 2010 בעמותהפתוחnormalfeature11 שנים 21 שבועות
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature11 שנים 39 שבועותברוך אורן
תכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature11 שנים 48 שבועות
דוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature11 שנים 48 שבועות
ישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature11 שנים 50 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature11 שנים 50 שבועותברוך אורן
מסיבת התרמה אחרי הפריצהפתוחnormalfeature12 שנים 25 שבועותברוך אורן
דברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature12 שנים 25 שבועות
ישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature12 שנים 48 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature13 שנים 8 שבועותברוך אורן
החלטה בנושא פסטיבלי בשקלפתוחnormalfeature13 שנים 19 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד 22/12/2008פתוחnormalfeature13 שנים 45 שבועות
ישיבת ועד 28/8פתוחnormalfeature14 שנים 9 שבועות
גאנט לתקופה 2/2008פתוחnormalfeature14 שנים 9 שבועותברוך אורן
ישיבה חצי שנתיתפתוחnormalfeature14 שנים 9 שבועות
שלב תוכן #