קריאות עבור מדריך העסקים הגאים של ישראל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
סידור הנחיתה למדריך העסקים פתוחnormalמשימה7 שנים 33 שבועות
ברוך - שינויי ממשק, תכנה ושופתוחnormalמשימה7 שנים 46 שבועותברוך אורן
פרסומות-גבייהפתוחcriticalfeature7 שנים 46 שבועותברוך אורן
מע"ג באינטרנט - ענן תגיותפתוחnormalfeature7 שנים 48 שבועות
מע"ג באינטרנט - מודול פרסום פתוחnormalfeature7 שנים 48 שבועות
מע"ג באינטרנט - מודול קופוניפתוחnormalfeature7 שנים 48 שבועות
דפוס - בחירת תמונות פעילות 6 פתוחnormalמשימה7 שנים 48 שבועות
סיווג אתי - טופס שקלול. יעד - פתוחnormalמשימה7 שנים 48 שבועותירון
סיווג אתי - טיפוגרפיה. יעד - 2פתוחnormalמשימה7 שנים 48 שבועותירון
כוכבים 2.0הטיפול מעוכבnormalמשימה7 שנים 51 שבועותירון
שלב תוכן #