קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
ניהול משרד שישה צבעיםסגירת 2012פתוחnormalfeature5 שנים 30 שבועותslioz
ניהול משרד שישה צבעיםכתיבת נוהל תיוקפתוחminorfeature10 שנים 37 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותמפעל הפיס מה הם רוציםפתוחnormalfeature8 שנים 7 שבועות
היומן הקהילתי לשנת 2011-12פרסומות של שישה ביומןפתוחnormalfeature7 שנים 20 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי לשנת תש"ע (2009-10)סידור 301 redirect לgayindex.co.ilפתוחnormalfeature9 שנים 17 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםטונר למדפסתפתוחnormalfeature10 שנים 36 שבועות
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהטיולי פברוארפתוחnormalfeature7 שנים 34 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...לפיצ' דרוש מקרר קטןפתוחnormalfeature6 שנים 28 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...ראש1 ומעריב לנוערפתוחnormalfeature7 שנים 51 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםקטלוג מצאיפתוחnormalfeature10 שנים 11 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature9 שנים 9 שבועותברוך אורן
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיסגירת הזמנת המגפוניםפתוחnormalfeature5 שנים 39 שבועות
תחזוקת אתרהוספת חיפוש גוגל לדפים באתרפתוחnormalfeature10 שנים 50 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםט. ביטוח מתנדבים + שמירת סודפתוחnormalfeature7 שנים 16 שבועותברוך אורן
גיוס משאבים מקרנות פרטיותמעוכב עד 2010-01: עמיתי אברט לצהטיפול מעוכבnormalfeature9 שנים 16 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתלימוד תקנות ראשלצ לגבי דוכנפתוחnormalfeature4 שנים 25 שבועות
תחזוקת אתרצבעים לקריאותפתוחnormalfeature10 שנים 36 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...החזרים 2010פתוחnormalfeature7 שנים 27 שבועות
היומן הקהילתי לשנת 2011-12דפוס ליומןפתוחnormalfeature6 שנים 28 שבועות
ניהול מתנדביםדף "דרושים מתנדבים"פתוחnormalfeature9 שנים 34 שבועות
שלב תוכן #