קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...ביטוח למתנדביםפתוחnormalfeature7 שנים 42 שבועות
תחזוקת אתרשיפוצים באתר הבדיקותפתוחminorfeature10 שנים 9 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...סרט וברוסקטות בסינמטק - אירפתיחה מחדשnormalfeature5 שנים 22 שבועותמייקי
ניהול משרד שישה צבעיםתחקיר מקוצר לחודש אוגוסטפתוחnormalfeature9 שנים 10 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...בניית ואישור תוכנית תקציב לפתוחnormalfeature5 שנים 2 שבועות
פיתוח פעילות בחדרה2010-05 מזוןפתוחnormalfeature7 שנים 31 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותעמותת רוח טובהפתיחה מחדשcriticalfeature9 שנים 23 שבועות
מה קורה? הדרכהאקטיוידיאו מפגש 01פתוחnormalfeature6 שנים 29 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתדוכני התרמה ביום מעשים טוביטופלnormalfeature3 שנים 36 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמיפוי אנשי האקדמיהפתוחnormalfeature7 שנים 4 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותחברה טובהפתוחnormalfeature9 שנים 25 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...אודי חזר לארץפתוחnormalfeature5 שנים 35 שבועותמייקי
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010האם עובדים עם שותף אקדמי?פתוחnormalfeature7 שנים 32 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםלוגואיםפתוחminorfeature7 שנים 5 ימים
מה קורה? הדרכהשווק קורס וידאופתוחnormalfeature6 שנים 34 שבועות
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010פרסום ושיווקפתוחnormalfeature9 שנים 11 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםסגירת 2012פתוחnormalfeature4 שנים 36 שבועותslioz
שישה צבעים ועד מנהלחוברת לסיכום שנת 2010 בעמותהפתוחnormalfeature6 שנים 28 שבועות
ניהול מתנדביםד.פתוחnormalfeature8 שנים 45 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםעדכון נהליםפתוחnormalfeature7 שנים 3 שבועות
שלב תוכן #