קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מצעד גאווה בראשון 2011סטיקרים: גיוס שותפותיםפתוחnormalfeature7 שנים 25 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםחול המועד פסחפתוחnormalfeature7 שנים 26 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלניהול תקין 2012: מטלות לביצוע פתוחnormalמשימה7 שנים 26 שבועות
היומן הקהילתי לשנת 2011-12הצעות מחיר מבתי דפוספתוחnormalfeature7 שנים 28 שבועות
היומן הקהילתי לשנת 2011-12תמחורפתוחnormalfeature7 שנים 28 שבועות
מסיבות נוער בצפוןועד נוער חיפה - צוות הדרכהפתיחה מחדשnormalfeature7 שנים 28 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...החזרים 2010פתוחnormalfeature7 שנים 28 שבועות
מה קורה? הדרכהשווק קורס וידאופתוחnormalfeature7 שנים 29 שבועות
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאההשתתפות בפסטיבל אקטיביזם 201פתוחnormalfeature7 שנים 29 שבועות
פיתוח פעילות בחדרההסלון חודש אפרילפתוחnormalfeature7 שנים 29 שבועות
מה קורה? הדרכההגדרת פרוייקט - קורס וידאו קפתוחnormalfeature7 שנים 30 שבועות
תערוכה 2010מכתבי תודהפתוחnormalfeature7 שנים 32 שבועות
מסיבות נוער בצפוןועד נוער - פרסום עבור חניכיםפתוחnormalfeature7 שנים 32 שבועות
מסיבות נוער בצפוןועד נוער חיפה - מקום מפגשפתוחnormalfeature7 שנים 32 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...החלפת מערך הדרכהפתוחnormalמשימה7 שנים 33 שבועות
הרחבת הפעילות בחיפה והקמת סניף חיפה של העמותהתוכן ופעיליות לסניף חיפהפתוחnormalמשימה7 שנים 34 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...לבדוק לגבי מרכז הצעיריםפתוחnormalfeature7 שנים 34 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...פגישה עם רכזת אישה החדשהפתוחnormalfeature7 שנים 34 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליתמיכת עתא 2010פתוחnormalfeature7 שנים 34 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...מפגש מנכ"ל רכז ראיונות מתנדפתוחnormalfeature7 שנים 35 שבועות
שלב תוכן #