קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
ניהול משרד שישה צבעיםהכנה לביקורת תוכנה חוקיתפתוחcriticalfeature6 שנים 2 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםמכתב "כניסה לתפקיד"פתוחnormalfeature11 שנים שבוע אחד
מדריך העסקים הגאים של ישראלפרסומות-גבייהפתוחcriticalfeature8 שנים 19 שבועותברוך אורן
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהירידה עליזה לאילתפתוחnormalfeature7 שנים 24 שבועותברוך אורן
היומן הקהילתי הגאה לשנת תשס"ט (2008-9)רוכשים משנה שעברהפתוחnormalfeature10 שנים 4 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםהוצאות רכב ל-2009פתוחnormalfeature8 שנים 27 שבועות
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתסגירת החובות משנת 2013פתוחnormalfeature4 שנים 33 שבועות
ניהול מתנדביםאלעזר - מתנדב חדשפתוחnormalfeature10 שנים 37 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםסגירת שנת 2010פתוחnormalfeature7 שנים 34 שבועות
פיתוח פעילות באשדודתיאור בונים קהילה באשדודפתוחnormalfeature10 שנים 17 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...קומזיץ' בחוףהטיפול מעוכבnormalfeature8 שנים 7 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםהספאם אכל לי את השיעוריםפתוחnormalfeature7 שנים 23 שבועות
ניהול מתנדביםהכשרה לרכז מתנדבים חדשפתוחnormalfeature10 שנים 2 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםסגירת שנת המס 2009פתוחcriticalfeature8 שנים 6 ימיםברוך אורן
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתגיוס אמן מושך קהל למצעד בראפתוחnormalfeature4 שנים 33 שבועות
מחזור ראשון לרוצה עוד!סרטון על התנדבות מה קורהפתוחnormalfeature10 שנים 36 שבועות
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010מעוכב עד 2/2011: ארגז כלים הורוהטיפול מעוכבnormalfeature7 שנים 40 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד ראשונה לשנת 2012פתוחnormalfeature6 שנים 31 שבועותברוך אורן
מדריך העסקים הגאים של ישראלמע"ג באינטרנט - ענן תגיותפתוחnormalfeature8 שנים 21 שבועות
ניהול מתנדביםמ.135פתוחnormalfeature10 שנים 16 שבועות
שלב תוכן #