קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהירידה עליזה לאילתפתוחnormalfeature6 שנים 29 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםטופס ביטוח מתנדביםפתוחnormalfeature9 שנים 45 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהתקציב סלון לשנת 2011פתוחnormalfeature7 שנים 3 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליחיפה 2014פתיחה מחדשnormalfeature3 שנים 20 שבועותברוך אורן
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד 22/12/2008פתוחnormalfeature9 שנים יום אחד
ניהול משרד שישה צבעיםמדריך לכתיבת קול קורא לארגופתוחnormalfeature7 שנים 39 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמגבר מקאריןפתוחnormalfeature9 שנים 41 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםחול המועד פסחפתוחnormalfeature6 שנים 31 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמהמהמה מדפסת לייזר למתנספתוחnormalfeature8 שנים 27 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד 28/8פתוחnormalfeature9 שנים 16 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםהספאם אכל לי את השיעוריםפתוחnormalfeature6 שנים 29 שבועות
מחזור ראשון לרוצה עוד!מציאת מרחב פעילות מתאיםפתוחcriticalfeature9 שנים 33 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלדוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature7 שנים 3 שבועות
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתסגירת החובות משנת 2013פתוחnormalfeature3 שנים 39 שבועות
פרויקט בית ספר גאה 2010איתור חניכיםפתוחnormalfeature7 שנים 36 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד ראשונה לשנת 2012פתוחnormalfeature5 שנים 37 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםהקלדת אנשי קשרפתוחnormalfeature9 שנים 41 שבועות
מצעד גאווה בראשון 2011סטיקרים: גיוס שותפותיםפתוחnormalfeature6 שנים 30 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםגיוס חברי ועד חדשים לעמותהפתוחnormalfeature8 שנים 37 שבועותברוך אורן
גיוס משאבים מקרנות פרטיותביטוח למילגאיהטיפול מעוכבnormalfeature8 שנים 23 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #