קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
ניהול משרד שישה צבעיםכרטיסי ביקורהטיפול מעוכבminorמשימה10 שנים 47 שבועות
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהמעוכב עד 2011: הצעה לטיול באביהטיפול מעוכבminorfeature8 שנים 14 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלרישום עמותההטיפול מעוכבminorמשימה10 שנים 51 שבועות
שלב תוכן #