קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
ניהול מתנדביםמכתב למתנדבים חדשיםפתוחnormalfeature10 שנים 28 שבועות
תחזוקת אתרשיפוצים באתר הבדיקותפתוחminorfeature10 שנים 30 שבועות
איושי תפקידי מתנדביםכתבים ל"מה קורה?"פתוחnormalfeature10 שנים 36 שבועות
שלב תוכן #