קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
ניהול מתנדביםמכתב למתנדבים חדשיםפתוחnormalfeature9 שנים 45 שבועות
תחזוקת אתרשיפוצים באתר הבדיקותפתוחminorfeature9 שנים 48 שבועות
איושי תפקידי מתנדביםכתבים ל"מה קורה?"פתוחnormalfeature10 שנים 2 שבועות
שלב תוכן #