קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
ניהול מתנדביםמכתב למתנדבים חדשיםפתוחnormalfeature10 שנים 45 שבועות
תחזוקת אתרשיפוצים באתר הבדיקותפתוחminorfeature10 שנים 47 שבועות
איושי תפקידי מתנדביםכתבים ל"מה קורה?"פתוחnormalfeature11 שנים 2 שבועות
שלב תוכן #