קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
ניהול מתנדביםמכתב למתנדבים חדשיםפתוחnormalfeature11 שנים 23 שבועות
תחזוקת אתרשיפוצים באתר הבדיקותפתוחminorfeature11 שנים 25 שבועות
איושי תפקידי מתנדביםכתבים ל"מה קורה?"פתוחnormalfeature11 שנים 32 שבועות
שלב תוכן #