קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
ניהול מתנדביםמכתב למתנדבים חדשיםפתוחnormalfeature10 שנים 2 שבועות
תחזוקת אתרשיפוצים באתר הבדיקותפתוחminorfeature10 שנים 4 שבועות
איושי תפקידי מתנדביםכתבים ל"מה קורה?"פתוחnormalfeature10 שנים 11 שבועות
שלב תוכן #