קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
ניהול מתנדביםמכתב למתנדבים חדשיםפתוחnormalfeature9 שנים 37 שבועות
תחזוקת אתרשיפוצים באתר הבדיקותפתוחminorfeature9 שנים 40 שבועות
איושי תפקידי מתנדביםכתבים ל"מה קורה?"פתוחnormalfeature9 שנים 46 שבועות
שלב תוכן #