קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
ניהול מתנדביםמכתב למתנדבים חדשיםפתוחnormalfeature11 שנים 9 שבועות
תחזוקת אתרשיפוצים באתר הבדיקותפתוחminorfeature11 שנים 12 שבועות
איושי תפקידי מתנדביםכתבים ל"מה קורה?"פתוחnormalfeature11 שנים 18 שבועות
שלב תוכן #