קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
ניהול מתנדביםמכתב למתנדבים חדשיםפתוחnormalfeature10 שנים 15 שבועות
תחזוקת אתרשיפוצים באתר הבדיקותפתוחminorfeature10 שנים 17 שבועות
איושי תפקידי מתנדביםכתבים ל"מה קורה?"פתוחnormalfeature10 שנים 24 שבועות
שלב תוכן #