קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
ניהול משרד שישה צבעיםלפני 30/1פתוחcriticalמשימה4 שנים 20 שבועותברוך אורן
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיציוד להפגנה 21.12פתוחnormalfeature4 שנים 22 שבועותברוך אורן
גיוס משאבים מוניציפליראשל"צ 2014פתוחnormalמשימה4 שנים 23 שבועותישי רוטמן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...חוברת הדרכה על מיניות ופגיעפתוחnormalfeature4 שנים 25 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליעת"א 2014טופלnormalfeature4 שנים 28 שבועותברוך אורן
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתציוד מהמחסן למצעד בראשל"צפתוחnormalfeature4 שנים 43 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםביקורת עומק בעמותה - דרישת מפתוחcriticalsupport4 שנים 46 שבועותslioz
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתציוד מהמחסן ליום הגאוה בתל פתוחnormalfeature4 שנים 50 שבועותברוך אורן
מעבר לקשת - מרוץ עם הרבה גאווה 4/10/2013שיקולים בקביעת תאריך האירוטופלnormalfeature4 שנים 50 שבועותברוך אורן
מעבר לקשת - מרוץ עם הרבה גאווה 4/10/2013בדיקת אפשרות לקיים בהרצליהפתוחnormalfeature4 שנים 50 שבועות
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתדגל גאווה ענק 3*7 מטרטופלnormalמשימה4 שנים 51 שבועותברוך אורן
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתחוברונת מצעדיםפתוחnormalfeature4 שנים 51 שבועותברוך אורן
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתדוכן/ים למצעד הגאווה בתל אבפתוחnormalfeature4 שנים 51 שבועות
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתבדיקה לגבי רכישת במהפתוחnormalfeature4 שנים 51 שבועות
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתהכשרת שדה האוהלים ובדיקת היפתוחnormalfeature5 שנים 5 ימיםברוך אורן
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתימדבקות מתוקנות למגפון קופספתוחnormalfeature5 שנים שבוע אחדברוך אורן
מועדון נוער גאה בפתח תקווה בדומה לפיצ'רשימת משאלות לציוד לקראת הקפתוחnormalfeature5 שנים 6 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמכתב זועם לבנק הפועליםפתוחnormalfeature5 שנים 10 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםסגירת 2012פתוחnormalfeature5 שנים 10 שבועותslioz
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד שניה לשנת 2013פתוחnormalfeature5 שנים 11 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #