קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
מה קורה? הדרכההכנת תוכנית לקורס דו-שבועיפתוחcriticalfeature10 שנים 25 שבועותברוך אורן
פיתוח פעילות בחדרהגרפיקה..פתוחcriticalמשימה8 שנים 21 שבועותwildseed
תערוכת אמנות 2011סגירת קונספטפתוחcriticalfeature7 שנים 29 שבועותברוך אורן
סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2009עריכת החומר המסכם של הסמינרפתוחcriticalfeature9 שנים 51 שבועותברוך אורן
מצעד הגאווה 2010: מחזירים את המצעד לקהילהקול קוראת לארגוניםפתוחcriticalfeature8 שנים 36 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותקרן תד אריסון - תחקירפתיחה מחדשcriticalfeature11 שנים 20 שעות
מה קורה? הדרכהקורס מה קורה-עריכהפתוחcriticalfeature10 שנים 25 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםלפני 30/1פתוחcriticalמשימה5 שנים 2 שבועותברוך אורן
גיוס משאבים מקרנות פרטיותעמותת רוח טובהפתיחה מחדשcriticalfeature10 שנים 31 שבועות
מצעד הגאווה 2010: מחזירים את המצעד לקהילהפגישת צוות לדוברותפתוחcriticalמשימה8 שנים 35 שבועות
יום ספורט 2013ביצוע ביטוליםפתוחcriticalfeature5 שנים 2 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתבקשה לקבלת שירותי מד"א בתרופתוחcriticalמשימה4 שנים 22 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםשינוי כתובות דוארפתוחcriticalfeature9 שנים 3 שבועותברוך אורן
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)חומרי פרסום בקמפוספתוחcriticalfeature8 שנים 36 שבועותברוך אורן
יום ספורט קהילתי 2012שת"פ איגודי ספורטפתוחcriticalמשימה6 שנים 16 שבועות
מחזור ראשון לרוצה עוד!מציאת מרחב פעילות מתאיםפתוחcriticalfeature10 שנים 42 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליעת"א 2012: חמשת מקבלי השכר חתוטופלcriticalfeature6 שנים 44 שבועותמייקי
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)תיאום חדר לקורספתוחcriticalfeature8 שנים 10 שבועותברוך אורן
המאהב לדיור הוגן וצדק חברתיסטטוס ואיסוף ציוד מושאלפתוחcriticalsupport6 שנים 42 שבועותמייקי
ניהול משרד שישה צבעיםהכנה לביקורת תוכנה חוקיתפתוחcriticalfeature6 שנים 16 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #